Nepředvídatelné, ale ne neznámé

Pokud jde o letectví, turbulence jsou jedním z nejnepředvídatelnějších meteorologických jevů. Jsou způsobeny mnoha faktory a je jich tedy několik druhů (viz video). Nejčastěji se letadlo dostane do turbulence při nepravidelném proudění vzduchu – „relativně náhodným proudem velkého rozsahu nebo se stoupajícím či klesajícím sloupcem vzduchu“, což způsobují povětrnostní podmínky. Při klidném letu proudí vzduch nad i pod křídly. „Pokud letadlo letí konstantní rychlostí a v konstantní výšce a pak se náhle protivítr sníží nebo se dostane do klesajícího sloupce vzduchu, může to způsobit náhlé klesání letadla," vysvětlil pro Live Science G. Gratton, letecký inženýr, zkušební pilot a profesor letectví a životního prostředí na Cranfieldské univerzitě ve Velké Británii. „A naopak, pokud protivítr prudce zesílí nebo letadlo vstoupí do stoupajícího sloupce vzduchu, může to způsobit náhlé stoupání.“

Kde turbulence vznikají

Podle Grattona k turbulencím často dochází kolem bouřkových mraků, kde se setkávají stoupavé a klesavé proudy a kde se běžně vyskytují velmi silné vzdušné proudy. Bouřkové mraky vznikají, když teplý vzduch, který má menší hustotu než okolní atmosféra, stoupá vzhůru. Z tohoto důvodu proto bývají častější v letních vedrech, kdy sluneční žár ohřívá zemský povrch a následně i vzduch. Dalším vzdušným místem vzniku turbulencí jsou okraje tryskového proudění, což je velmi silný vítr, který Gratton popisuje jako „větrné řeky vysoko v atmosféře“. Dále pak náhlé změny rychlosti větru v krátké vzdálenosti (střih větru) a extrémní, ničivé větry. Turbulence způsobují i teplotní inverze. Obecně jsou některé turbulence mírné a krátké, jindy zase velmi prudké a než se z nich letadlo dostane, trvá poměrně dlouho. Často však cestující zaznamenají mírné chvění nebo otřes i za klidných povětrnostních podmínek.

Zdroj: Youtube

A hrozba pro letadla?

Pokud jde o ohrožení letadla, samotná turbulence pád letadla nezpůsobí. Avšak jak potvrdil Gratton, „… v extrémních případech turbulence může letadlo poškodit, pokud náhle přejde do stoupání nebo klesání a letí na dané podmínky příliš rychle, může dojít k jeho přetížení. Zjednodušeně řečeno, mohlo by dojít k utržení křídel, což by mělo nevyhnutelně vážné následky.“ Piloti jsou však velmi dobře vyškoleni, ví, kdy snížit rychlost letu a s turbulencí si dokážou poradit. Navíc, jak Gratton zdůraznil, „… havárie je ten nejhorší a velmi nepravděpodobný scénář.“ A dle něho v podstatě nemožný. Letadla jsou konstruována tak, aby turbulencím i silným větrům odolala. Navíc jak ona, tak letiště mají systémy, které případný výskyt turbulencí včas hlásí a mnohým se lze i vyhnout. V případě turbulence či její hrozby piloti informují cestující. V tu chvíli si musí zapnout bezpečnostní pásy, aby je náhlý výkyv nevyhodil ze sedadel. Rizikem jsou nezabezpečené předměty, které můžou být vymrštěny a způsobit pasažérům zranění.

Silné turbulence jsou děsivé a mnohdy již způsobily paniku. Strach je někdy těžké překonat, ale pokud člověk ví, že se nemůže nic stát, je nejlepší zachovat klid a věřit pilotům. A pokud se jich i tak člověk děsí, potom, jak radí zkušení piloti, je lepší si koupit letenku na ranní let, sednout si dozadu a zůstat po celou dobu letu připoután.

Zdroje: www.livescience.com, www.flypgs.com