Záhadné starověké tunely se táhnou od severního Skotska až směrem ke Středomoří, nikdo si však není zcela jist, za jakým účelem byly vybudovány, k čemu sloužily ani kolik jich ve skutečnosti je. Potvrdí se hypotéza, že sloužily jako starověké dálnice, které umožňovaly přepravu lidí a spojovaly vzdálená místa napříč Evropou?

Nebo obří komory sloužily k náboženským rituálům? Nebo měly tyto tunely složité úkryty poskytovat ochranu před predátory? Nebo je možné, že před 12 000 lety staří lidé vytvořili tyto tunely jako ochranu před globální kataklyzmou?

Zdroj: Youtube

Neobvyklé dovednosti a znalosti

Existence tunelů ukazuje na neuvěřitelnou starověkou vynalézavost a zručnost a jen potvrzuje, že již ve starověku mělo lidstvo potřebné znalosti a dovednosti ke stavbě složitých konstrukcí. Nejde jen o dálnice pod celou Evropou, ale dalším důkazem jsou třeba pyramidy v Bosně a jejich neuvěřitelné podzemní tunely, které se táhnou na kilometry daleko.

Důvod existence těchto sofistikovaných chodeb zůstává dodnes záhadou, ale mnoho expertů se shoduje na tom, že spletitá síť chodeb měla chránit před predátory a dalším dobovým nebezpečím.

Výzkum Heinricha Kushe

Problematice tajemných chodeb se věnuje řada vědců. Například německý archeolog Heinrich Kush v knize Brány do podzemí (Tore zur Unterwelt) zmiňuje, že chodby či podzemní tunely jsou ve spletité síti doslova pod celou Evropou, jelikož byly nalezeny pod spoustou neolitických sídel. Autor knihy se domnívá, že jejich existence je důkazem, že musely být komplexní a naprosto obří velikosti.

Dr. Kusch uvádí, že „V celé Evropě byly tisíce těchto tunelů - od severu ve Skotsku až po Středozemní moře. Jsou proložena zákoutími, na některých místech je větší a jsou zde sezení nebo skladovací komory a místnosti. Všichni se nepropojují, ale dohromady to je obrovská podzemní síť.“

Profesor Dr. Henry Kush na univerzitě Karl-Franzena ve Štýrském Hradci spolu se svou manželkou Ingrid ve své knize analyzuje složitou síť tunelů nacházejících se v regionu Štýrsko v Rakousku, jejichž účel zůstává hlubokou záhadou.

Pod zemí spojená Evropa

V Evropě je počet chodeb do tisíců. „Jen v Německu byly nalezeny stovky metrů podzemních tunelů. V Rakousku jsme našli dalších pár set. Tyto podzemní tunely je možné nalézt po celé Evropě,“ říká německý archeolog Kush a zmiňuje, že ač jsou některé tunely poměrně malé – jen asi přes metr na šířku – jiné se zase otvírají do podzemních hal a jakýchsi pravěkých skladovacích prostor.

Doposud neexistují žádná vysvětlení týkající se funkce tunelů, která by uspokojila výzkumníky. Existují však radiokarbonové testy prováděné na organickém materiálu nalezeném v tunelech, které se datují tisíce let.

Mnoho z takzvaných komor je spojeno s místy zájmu nebo starověkými osadami. Vchody do tunelu se někdy nacházejí poblíž starých zemědělských domů, poblíž starožitných kostelů a hřbitovů nebo uprostřed lesů. Tyto tunely stavěli lidé, kteří přesně věděli, co dělají. Stavitelé tunelů byli velmi dobře informovaní a vytvořili tunely takovým způsobem, že tyto obrovské podzemní dálnice přežily desítky tisíc let.

Záhada neobjasněna

Starověcí stavitelé ve skutečnosti vytvořili cik-cak stavební metodu, která umožňovala tunelům vydržet extrémní váhu.

Podobné tunely, jaké se nacházejí v Rakousku a Německu, byly objeveny po celé Evropě. Ve skutečnosti existují stopy podzemních tunelů ve Španělsku, Maďarsku, Turecku, Anglii a dokonce i v Bosně. Nikdo však nebyl schopen vysvětlit, jak a proč byly tyto starodávné tunely postaveny.

Někteří odborníci se pevně domnívají, že rozsáhlá síť tunelů byla způsobem, který staří navrhli, aby se chránili před nebezpečím vnějšího světa. Mnoho vědců se domnívá, že tunely byly používány jako moderní dálnice, což lidem umožňovalo volný pohyb po celém kontinentu v dobách válek nebo epidemií.

Doufejme, že nám výzkum umožní zjistit skutečnou podstatu tohoto podzemního labyrintu.

Zdroje:

morezprav.cz

newsinstact.com

www.ancient-code.com