Pracovitost a odvaha místních obyvatel

Tunel Guoliang je jedinečným inženýrským počinem, který vytváří spojení mezi obcemi v pohoří Taihang. Důvodem jeho stavby byla potřeba lidí žijících v této horské oblasti zlepšit přístupnost a dopravu. Před stavbou tunelu byly tyto obce odříznuty od zbytku světa a život v nich byl mimořádně obtížný. Lidé se pohybovali po strmých a nebezpečných stezkách, které ohrožovalo padající kamení a další nástrahy, které přinášela horská příroda.

Způsob, jakým byl tunel vytesán do hory, je opravdu ohromující. Pracovníci používali ruční nástroje, jako jsou kladiva, dláta a páky, aby odstraňovali obrovské kamenné bloky. Často se museli vystavit velkému nebezpečí padajících kamenů, které je ohrožovaly na životech.

Zdroj: Youtube

Tunel spojující obce v horské oblasti

Stavba tunelu byla zahájena v roce 1972 a trvala pět let. Celý tunel byl vytesán podél úbočí hory a skrz její nitro. Na jeho dokončení se podílelo pouze 13 místních obyvatel. Měří 1,2 kilometru na délku, je 5 metrů vysoký a 4 metry široký. Má více než 30 oken různých tvarů a velikostí, která propouštějí světlo dovnitř. Tyto otvory byly také použity při odstraňování suti z tunelu během jeho výstavby.

Po pěti letech náročné práce byl tunel dokončen. Dnes slouží jako turistická atrakce, která přitahuje zvědavé návštěvníky z celého světa. Projížďka jeho úzkými chodbami nabízí jedinečný zážitek. Je obdivuhodné, že takové monumentální dílo vybudovala jen hrstka lidí.

Bezpečnost a respekt před nástrahami tunelu

Při jízdě tunelem je nezbytné udržet soustředění, neboť jediná chyba může mít fatální následky. Silnice v tunelu je navržena pouze pro jednosměrný provoz a je mimořádně úzká. I menší automobil zde má jen málo místa na obou stranách, a tak jakýkoliv neopatrný manévr může způsobit tragédii. I malá chyba může být fatální, rychlou smrt zde našlo již mnoho neopatrných řidičů. Tunel se klikatí, zatáčí a klesá na nepředvídatelných místech. Každý řidič, který projíždí tímto tunelem, pociťuje hrůzu z toho, co se na něj může vyřítit ze slepých zatáček.

Přestože je výhled z oken tunelu nádherný a nezapomenutelný, nezapomeňte, že tato silnice „nepřipouští žádnou chybu". Mnozí řidiči se při jízdě zranili nebo dokonce zemřeli, a to když podcenili obtížnost trasy nebo se dopustili nějaké nedbalosti. Při průjezdu tunelovou silnicí je nezbytné mít dokonalou kontrolu nad vozidlem a být připraven na všechny překážky, které se mohou vyskytnout na cestě.

Cestování je neustálým objevováním a poznáváním krás naší planety. Ať už se vydáte na cestu do tunelu Guoliang nebo jinam, mějte vždy na paměti, že skutečná cesta spočívá nejen v tom, co vidíte, ale také v tom, co prožijete a jaké vzpomínky si odnesete.

Zdroje: www.dangerousroads.org, www.odditycentral.com, interestingengineering.com