Záznam na papyrusu

Ví se, že staří Egypťané ovládali na svou dobu velmi vyspělé technologie a techniky, měli pokročilé znalosti a vyznali se v astronomii. Samostatnou kapitolou jsou papyrusy. Jsou na nich zapsány důkazy o přítomnosti bytostí z vesmíru? Jeden starověký text vypráví, že v roce 22, třetího měsíce zimy, šesté hodiny dne, prolétl oblohou za sršení plamenů obří kotouč a pak zmizel. Bylo to někdy v roce 1480 př. n. l., za vlády faraona Thutmose III., který nařídil celou událost zapsat. Svědek, zděšený písař, o létajícím stroji na svitek píše: „… z nebe padal oheň, dech z úst vydával zápach, neměl hlavu, jeho tělo bylo jeden prut dlouhé a jeden široké, nebyl z něho slyšet žádný zvuk …“ Dále zápisky svitku praví, že se ohnivé kruhy vysoko na obloze objevovaly stále více, jejich záře sahala až k hranici čtyř úhlů, pak se vznesly do vyššího nebe a směřovaly k jihu a z oblohy se snesli ptáci.

Tulliho nález

Tento příběh záhadného papyrusu začíná v Káhiře v roce 1931, kdy se Alberto Tulli, ředitel Vatikánského muzea, vedoucí oddělení egyptologie, prochází po místním tržišti. V jednom starožitnictví mu padne do oka neobvyklý papyrus s hieroglyfy. Majitel obchodu za něj však požaduje příliš vysokou cenu, dovolí mu ale opsat si text. Tulli se posléze obrací na Borise De Rachewiltze, autora knihy o egyptském umění a životě Egypťanů, s žádostí o překlad, který později upřesňuje historik R. Cedric Leonard. Tehdy se předpokládalo, že papyrus popisuje meteorologický jev. Egypťané přece vedli záznamy o fázích měsíce, pohybu hvězd, kometách a meteoritech. Nebyla to ale „invaze“ mimozemšťanů na Zem?

Zdroj: Youtube

Důkaz nebo domněnka?

Tulliho papyrus se považuje za první zaznamenané pozorování létajícího talíře. Erich van Däniken, autor knihy Důkazy o návštěvě mimozemšťanů (2020), poukazuje na skutečnost, že ač se v přepisu uvádí, že k této události mělo dojít za vlády Thutmose III., není o něm v tomto svitku ani zmínka. Zmíněné „ohnivé kruhy“ či „ohnivé kotouče“, které údajně odkazují na UFO, zpochybňují někteří experti na zkoumání mimozemských létajících objektů a domnívají se, že jde o podvrh. I sám autor překladu přiznává, že originál svitku vlastně nikdy neviděl. Původní svitek z káhirského tržiště s důkazy o mimozemské civilizaci, která navštívila naši planetu, se nejspíš už nikdy nikde neobjeví. Vyvrací to ale domněnku, že jsme vždy nebyli na této planetě sami?

Zdroje: ufoac.com, www.denik.cz, www.youtube.com, epochalnisvet.cz