Záznam na papyrusu

Ví se, že staří Egypťané ovládali na svou dobu velmi vyspělé technologie a techniky, měli pokročilé znalosti a vyznali se v astronomii. Samostatnou kapitolou jsou papyrusy. Jsou na nich zapsány důkazy o přítomnosti bytostí z vesmíru? Jeden starověký text vypráví, že v roce 22, třetího měsíce zimy, šesté hodiny dne, prolétl oblohou za sršení plamenů obří kotouč a pak zmizel. Bylo to někdy v roce 1480 př. n. l., za vlády faraona Thutmose III., který nařídil celou událost zapsat. Svědek, zděšený písař, o létajícím stroji na svitek píše: „… z nebe padal oheň, dech z úst vydával zápach, neměl hlavu, jeho tělo bylo jeden prut dlouhé a jeden široké, nebyl z něho slyšet žádný zvuk …“ Dále zápisky svitku praví, že se ohnivé kruhy vysoko na obloze objevovaly stále více, jejich záře sahala až k hranici čtyř úhlů, pak se vznesly do vyššího nebe a směřovaly k jihu a z oblohy se snesli ptáci.

Čtěte také

Čtěte také

Vodopád věčného ohně: Nádherný úkaz, ale vědci netuší, proč voda plemen neuhasí

Tulliho nález

Tento příběh záhadného papyrusu začíná v Káhiře v roce 1931, kdy se Alberto Tulli, ředitel Vatikánského muzea, vedoucí oddělení egyptologie, prochází po místním tržišti. V jednom starožitnictví mu padne do oka neobvyklý papyrus s hieroglyfy. Majitel obchodu za něj však požaduje příliš vysokou cenu, dovolí mu ale opsat si text. Tulli se posléze obrací na Borise De Rachewiltze, autora knihy o egyptském umění a životě Egypťanů, s žádostí o překlad, který později upřesňuje historik R. Cedric Leonard. Tehdy se předpokládalo, že papyrus popisuje meteorologický jev. Egypťané přece vedli záznamy o fázích měsíce, pohybu hvězd, kometách a meteoritech. Nebyla to ale „invaze“ mimozemšťanů na Zem?

Důkaz nebo domněnka?

Tulliho papyrus se považuje za první zaznamenané pozorování létajícího talíře. Erich van Däniken, autor knihy Důkazy o návštěvě mimozemšťanů (2020), poukazuje na skutečnost, že ač se v přepisu uvádí, že k této události mělo dojít za vlády Thutmose III., není o něm v tomto svitku ani zmínka. Zmíněné „ohnivé kruhy“ či „ohnivé kotouče“, které údajně odkazují na UFO, zpochybňují někteří experti na zkoumání mimozemských létajících objektů a domnívají se, že jde o podvrh. I sám autor překladu přiznává, že originál svitku vlastně nikdy neviděl. Původní svitek z káhirského tržiště s důkazy o mimozemské civilizaci, která navštívila naši planetu, se nejspíš už nikdy nikde neobjeví. Vyvrací to ale domněnku, že jsme vždy nebyli na této planetě sami?

Čtěte také

Čtěte také

Hurghada, město tisíce barev a možností

Zdroje: ufoac.comwww.denik.cz, www.youtube.comepochalnisvet.cz