Tsunami ve Středozemním moři

Podle UNESCA hrozí v příštích 30 letech téměř 100% nebezpečí tsunami ve Středozemním moři a jeho okolí. Mezi ohrožená města patří Marseille ve Francii, Alexandrie v Egyptě a Istanbul v Turecku. Pravděpodobnost, že vlna dosáhne výšky více než jeden metr, je téměř jistá. Nová zjištění jsou varováním, že katastrofa nemusí být otázkou "jestli," ale spíše "kdy."

Zdroj: Youtube

Zatímco komunity v oblasti Tichého a Indického oceánu, kde k tsunami dochází častěji, jsou relativně připraveny, pobřežní oblasti ve Středomoří dlouho podceňovaly toto riziko. Nicméně, situace se nyní mění.

UNESCO a program "připravenosti na tsunami"

UNESCO v reakci na narůstající hrozbu spustilo program "připravenosti na tsunami". Má za cíl zajistit, aby všechny ohrožené komunity ve Středozemním moři do roku 2030 věděly, co dělat v případě ničivé vlny. Nyní se pět ohrožených měst připojilo ke 40 dalším městům a obcím v 21 zemích, která již opatření přijala. Mezi nově připojená města patří kromě již zmíněných Marseille, Alexandrie a Istanbulu také Cannes a Chipiona na španělském pobřeží Atlantiku.

Poučení z minulosti

Dvě katastrofické události – tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 a zemětřesení a tsunami v Japonsku v roce 2011 - slouží jako velké varování. Vlna tsunami v roce 2004 zabila podle odhadů 230 000 lidí ve 14 zemích. Zemětřesení a tsunami v Japonsku v roce 2011 dosáhlo výšky téměř 40 metrů a o život přišlo 18 000 lidí. Tragédie nám připomínají, že tsunami jsou reálnou hrozbou.

Práce na ochraně komunit

Od tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 zaznamenalo Tichomořské středisko pro varování před tsunami na 125 tsunami událostí, což činí průměrně sedm ročně. Byla vytvořena varovná centra ve Středomoří a severovýchodním Atlantiku, včetně zemí jako Řecko, Turecko, Itálie, Francie a Portugalsko. Centra hrají klíčovou roli v monitorování a varování před tsunami.

Připravenost je základ

Varování před tsunami je důležité, ale připravenost komunity je klíčová. Evakuační plány, označení evakuačních tras a výstrahy se stávají nezbytnými nástroji pro ochranu obyvatelstva. Rychlá a efektivní reakce na varování může zachránit životy.

"Pokud se jedná o lokální tsunami, máte maximálně 20 minut, než udeří první vlna. Druhá vlna je větší a přichází 40 minut po té první. Stále máte možnost úniku," říká Vladimír Rjabinin, výkonný tajemník Mezivládní oceánografické komise UNESCO.

Tsunami ve Středozemním moři a jeho okolí nejsou pouze sci-fi senzací. Jsou reálnou hrozbou, která může postihnout některá z nejkrásnějších měst a oblastí na světě. Organizace jako UNESCO pracují na tom, aby zvýšily povědomí o této hrozbě a připravily obyvatele na případ nouze. Přesto je důležité, aby i jednotlivci přijali opatření pro svou vlastní bezpečnost a věděli, co dělat v případě varování před tsunami. Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost katastrofy je téměř nevyhnutelná, je lepší být připravený než litovat nedostatečné připravenosti, až bude pozdě.

Zdroje: theweek.com, taipeitimes.com, theguardian.com