Zdroje: www.thebaltican.com, www.atlasobscura.com, www.kathmanduandbeyond.com

Tskaltubo, město duchů

Sovětská vláda investovala do města velké množství peněz, díky nimž zde vybudovala celou řadu sanatorií a hotelů. Návštěvníci z celého Sovětského svazu tak měli v Tskaltubu to největší pohodlí.

Po rozpadu Sovětského svazu se však osud Tskaltuba dramaticky změnil. Turistický průmysl ve městě se zhroutil a mnoho sanatorií a hotelů zchátralo prázdnotou. Dnes již není Tskaltubo známé díky léčivým pramenům, nýbrž jako město duchů, plné opuštěných budov a prázdných ulic.

Opuštěná sovětská sanatoria v Tskaltubu jsou svědectvím vzestupu a pádu sovětské moci. Kdysi velkolepé budovy byly chloubou sovětského zdravotnictví a nabízely špičkovou lékařskou péči a lázeňské procedury občanům celého Sovětského svazu. Jejich vybavení dosahovalo úrovně nejlepších hotelů v Evropě.

Dnes jsou však tyto budovy jen stínem své někdejší podoby. Mnohé z nich jsou již léta opuštěné, jejich okna rozbitá, zdi se rozpadají a interiéry zarůstají vegetací. Několik málo z nich se přestavělo na hotely nebo domovy důchodců. Z jejich původní krásy však zůstalo jen málo.

Zubožené Stalinovy lázně

Opuštěná sanatoria v Tskaltubu nabízejí pohled do zapomenutého světa komunistických ideálů a sovětské propagandy. Mnohé z budov zdobí nástěnné malby a mozaiky oslavující úspěchy sovětského zdravotnictví a vyobrazující "šťastlivce" socialistického režimu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jedním z nejvýraznějších rysů opuštěných sanatorií v Tskaltubu je jejich velikost. Budovy navržené tak, aby pojaly až tisíce hostů najednou, s desítkami pokojů, restaurací a zdravotnických zařízení rozmístěných v několika patrech. Velkolepost budov je patrná i přes jejich zchátralost.

Navzdory svému stavu mají opuštěná sanatoria stále zvláštní mystiku. Jsou připomínkou éry, kdy byl Sovětský svaz velmocí a komunismus vidinou budoucnosti. Nabízejí pohled do světa, který nabízel velkolepé ideály, následně ztracené v dějinách.

Dnes jsou opuštěná sanatoria v Tskaltubu oblíbeným cílem badatelů, které přitahují strašidelné opuštěné budovy a nostalgie historie, která je obklopuje. Tito průzkumníci se sem vydávají na vlastní nebezpečí. Mnoho staveb je nestabilních a nebezpečných. Pro ty, jež jsou ochotni podstoupit riziko, však opuštěná sanatoria nabízejí jedinečnou příležitost, jak nahlédnout do minulosti a prozkoumat ruiny této zapomenuté éry.

Gruzínská vláda v posledních letech investovala do obnovy města značné množství peněz. Cílem je přeměna některých sanatorií v luxusní hotely a turistické cíle. Pokrok je však pomalý a mnoho budov stále chátrá.

Opuštěná sovětská sanatoria v Tskaltubu jsou strašidelnou připomínkou vzestupu a pádu sovětské moci. Dnes jsou z nich rozpadající se ruiny, opuštěné světem, který šel dál. Navzdory svému zchátralému stavu i nadále přitahují návštěvníky, zejména jedinečnou architekturou budov a pocitem historie, jež je obklopuje.