V dnešní době, kdy se svět snaží s jednotnou silou zlikvidovat veškeré formy otroctví, je těžké uvěřit, že na západním pobřeží Afriky přetrvává tradiční systém, který si uchovává stín novodobého otroctví. Praxi, která ovlivňuje životy mladých dívek v Ghaně, se říká trokosi. Přestože jsme na prahu 21. století a svět se neustále vyvíjí, systém nám připomíná, že některé tradice jsou nesmírně zakořeněné a zároveň neuvěřitelně kruté.

Zdroj: Youtube

Tajemství skryté mezi svatyněmi a lesy

V srdci Ghany, mezi tajemnými svatyněmi a prastarými lesy, stále přetrvává tajemství jménem trokosi. Tradiční náboženský systém, který požaduje, aby mladé panenské dívky, některé v útlém věku šesti let, byly posílány do svatyní jako otrokyně. Důvodem je odčinit hřích nebo křivdu spáchanou členem jejich rodiny.

Krutý osud "manželek bohů"

Nejkrutějším aspektem trokosi je osud samotných dívek. Jakmile se dívky ocitnou ve svatyni, jejich život se mění v noční můru. Kněz, označovaný jako "duchovní hlava svatyně" a "zástupce bohů", má nad nimi neomezenou moc. Dívky se tak stávají "manželkami bohů" – tímto eufemismem je zakrýván fakt, že jsou sexuálně zneužívány pod záminkou plnění boží vůle. Kromě toho, že jsou zbaveny své svobody a důstojnosti, jsou také nuceny pracovat na farmách a vykonávat úkoly podle vůle těchto "bohů". Pokud, se z těchto násilných vztahů narodí děti, rodina dívky nese zodpovědnost za jejich péči.

Strach jako pilíř systému trokosi

I přesto, že byl v roce 1998 v Ghaně přijat zákon, který má tuto praxi potlačit, trokosi stále přetrvává. Vyvstává otázka, proč vládní orgány nesáhnou rázněji a nezajistí dodržování zákona. Odpověď je strach. Kořeny trokosi sahají hluboko do minulosti, a proto je pro mnohé komunity obtížné se z něj vymanit. Lidé věří v moc bohů a strach, který tato víra vyvolává, je velký. Kletby a hrozby jsou nástroji, které udržují tento systém naživu.

Kroky k osvobození

Navzdory těmto překážkám je však vidět postupný pokrok. Díky kampaním a světovým aktivitám se podařilo osvobodit tisíce dívek a žen. Tento úspěch je významným krokem k ukončení tradičního systému, který násilně odebírá dětem a mladým ženám důstojnost a svobodu.

Trokosi je brutální a nelidská praxe, která ukazuje, že i v moderním světě mohou některé tradiční zvyky zotročovat a utlačovat. Náboženství a kulturní tradice by neměly sloužit jako ospravedlnění pro porušování lidských práv a důstojnosti. Boj za zastavení trokosi je dlouhodobý a vyžaduje spojené úsilí mezinárodních organizací, vlád a místních komunit, aby se tento temný stín nad Ghanou a dalšími regiony západní Afriky konečně rozptýlil.

Zdroje: digitalcommons.uri.edu, theconversation.com, www.news24.com