Pozůstatky prvních zemědělců

Archeologové při preventivním průzkumu navrhovaného staveniště narazili na pozůstatky společnosti z doby kamenné, což naznačuje, že v této oblasti žili jedni z prvních zemědělců, a to již před neuvěřitelnými šesti tisíciletími. Objev výrazně rozšiřuje dosavadní znalosti o pravěkých zemědělských praktikách, které zahrnují období od 4. tisíciletí př. n. l. až po přechod z doby před naším letopočtem do našeho letopočtu.

Pohřebiště z doby bronzové

Ještě zajímavější jsou důkazy, které naznačují, že vyvýšená terasa s výhledem na řeku Bílinu kdysi sloužila jako pohřebiště v období označovaném jako "popelnicová pole", které zahrnuje starší a pozdní dobu bronzovou, tedy období mezi lety 1200 a 900 př. n. l. Byly zde objeveny desítky uren se zbytky lidského popela. Záhadně však chybí očekávané kosterní pozůstatky. Jedna z teorií předpokládá, že za rozpuštěním dávných kostí mohlo být zodpovědné jedinečné chemické složení půdy v oblasti.

Když se dají do souvislosti s dalšími archeologickými nalezišti v okolí Bauhausu, začne se nám rýsovat živá tapiserie dávné civilizace. Je zřejmé, že lokalita, zejména podél serpentinového toku řeky Bíliny, byla hojně osídlená a stopy osídlení jsou zde roztroušeny.

Od keramiky k digitalizaci

Odhalení historických pokladů však neznamená vyvrcholení výzkumu. Ještě je třeba provést značné množství prací po ukončení výkopů. Nalezené keramické nádoby, kdysi úložiště lidského popela, budou podrobeny pečlivé analýze, která bude sledovat vývoj jejich vzorů a řemeslného zpracování. Kromě toho budou drobné kovové artefakty, včetně ozdobných šatových spon, podrobeny konzervaci.

Kromě hmotných pozůstatků je před námi náročný úkol digitalizace rozsáhlé terénní dokumentace, která převede pečlivé ruční náčrty do komplexní digitální podoby. Digitalizace vyvrcholí v komplexním geodetickém plánu, v němž bude podrobně popsán každý významný archeologický nález na místě.

Analýza lidských ostatků

Jak tento projekt postupuje, s napětím se očekává analýza lidských ostatků ze žulových hrobů. Ta poskytne neocenitelné poznatky o demografii dávné populace. Nakonec je cílem shrnout všechny nově získané poznatky do komplexní databáze, která by případně vedla k vydání odborného článku nebo publikace, která by nejen zachytila významný objev, ale také osvětlila širší historické souvislosti ústeckého regionu.

Zdroje: ustecky.denik.cz, muzeumusti.cz, refresher.cz