Hluboko pod polárními vodami vzbuzují tito velkolepí tvorové, kteří převyšují mnoho svých současníků, jistou úctu a respekt. Dospělí jedinci, jakožto titáni arktických moří, dosahují délky mezi 4 až 5 metry. Fascinující pozorování odhaluje, že samice, což je odchylka od přírodní normy, často předčí samce, pokud jde o růst.

Zdroj: Youtube

Tajemství dlouhověkosti žraloků grónských

Biologická složitost žraloků grónských však zůstávala po dlouhou dobu zahalena tajemstvím. Staré studie mlhavě naznačovaly jejich impozantní délku života, což svědčilo o dlouhověkosti těchto zvířat. Jedním z ukazatelů jejich věku bylo ledové tempo růstu – za jeden rok povyrostli o méně než jeden centimetr. Přesné určení věku však zůstávalo nepolapitelným úkolem.

Radiokarbonové datování

Do hry vstoupil inovativní přístup radiokarbonového datování. V polovině 20. století došlo v důsledku testování termonukleárních bomb k prudkému nárůstu radiouhlíku. Radioaktivní izotop uhlíku si našel cestu do světových potravních řetězců a neúmyslně označil mnoho mořských živočichů jedinečným časovým razítkem. Na základě tohoto "bombového impulsu" se vědci pod vedením nadšence jménem Julius Nielsen pustili do odhalování stáří grónského žraloka.

Ohromující zjištění

Jádrem této studie se stala oční čočka – průhledná, ochranná část, která je obvykle spojována spíše se zrakem než s věkem. Nielsenův tým se inspiroval předchozími experimenty s určováním věku velryb a zkoumal jádra očních čoček vybraných samic žraloka grónského. Výsledky byly ohromující. Věk dvou z největších žraloků, kteří mírně přesahovali hranici pěti metrů, byl odhadnut na 335 a 392 let, což ukazuje na možnou délku života tohoto druhu přes 400 let. Navíc bylo zjištěno, že giganti dosahují pohlavní dospělosti až po půldruhém století.

Nahlédnutí do hlubin mořské biologie

Objev nejen zdůrazňuje odolnost a přizpůsobivost žraloka grónského, ale také klade nové otázky o skrytých hlubinách mořské biologie. Přestože jsou žraloci vládci hlubin, zůstávají pro vědce výzvou a mnoho aspektů jejich biologie ještě nebylo odhaleno.

Strážce oceánských tajemství

Klíč k jejich skutečnému stáří drží v rukou pouze žraloci. Obrovský časový prostor, jehož jsou tito tvorové svědky, a tajemství, která skrývají ve svých prastarých tělech, slouží jako důkaz jejich odolnosti.

A zatímco moderní věda pokračuje ve své neúnavné honbě za poznáním, žralok grónský je majestátní připomínkou trvalých záhad přírody a mnoha zázraků, které čekají pod vlnami.

Zdroje: theguardian.com, nationalgeographic.com, edition.cnn.com