Ideální ženská postava

Každá žena je jedinečná a měla by být hrdá na to, jaká je. Ale v rámci sociálních norem a očekávání některé ženy mohou cítit tlak, aby splnily určité ideály krásy. Jak se však ukázalo, to, co se považuje za atraktivní, může být hluboce zakořeněno v evoluci a může se měnit podle okolních podmínek.

Dlouho se předpokládalo, že většina mužů preferuje štíhlé ženy. Avšak studie Newcastle University ve Velké Británii naznačuje, že muži mohou upřednostňovat plnoštíhlé ženy. Když byli muži vystaveni stresové situaci, často dávali přednost svalnatějším a plnoštíhlým ženám oproti svým nestresovaným vrstevníkům.

Hmotnost a společenské postavení

Proč by stres mohl změnit preference mužů v oblasti tělesného typu? Vědecký tým došel k závěru, že tato preferenční změna může pocházet z evolučních instinktů. V těžkých dobách může plnější tělo signalizovat schopnost ženy zvládat obtížné podmínky, mít dostatek zdrojů a větší šanci na reprodukci.

Výzkumníci dále objevili, že prostředí, ve kterém člověk žije, může ovlivnit jeho preference. V chudších oblastech Malajsie a Afriky, kde jsou zdroje omezené, lidé často dávají přednost plnoštíhlým partnerkám. Naopak, když se někdo přestěhuje z oblasti s omezenými zdroji do bohatší země, jeho preference se mohou posunout směrem ke štíhlejším postavám.

Experimentální test

V jedné z částí studie byli muži podrobeni sociálnímu stresovému testu, kdy se měli "prodat" v improvizovaném pohovoru. Po tomto stresovém cvičení byli muži vyzváni, aby ohodnotili atraktivitu různých ženských tělesných typů. Výsledky ukázaly, že stresovaní muži hodnotili plnoštíhlé ženy jako atraktivnější.

Změna preference v závislosti na okolí

Tato zjištění mohou mít hluboký vliv na naše vnímání tělesných ideálů a na to, jak společnost hodnotí krásu. Zatímco média mohou propagovat jednotný tělesný ideál, realita je, že lidská preference je variabilní a může být ovlivněna řadou faktorů včetně stresu.

Důsledky zkresleného obrazu těla

Výzkum také ukázal, že tyto preference mohou mít důsledky pro lidi s poruchami příjmu potravy nebo s deformovaným tělesným obrazem. Uvědomění si, že ideály krásy nejsou pevné a mohou se měnit v závislosti na okolních podmínkách, může pomoci těmto jednotlivcům lépe se vypořádat s vlastními obavami týkajícími se tělesného vzhledu.

Závěrem lze říci, že ideály krásy jsou komplexní a mohou být hluboce zakořeněny v našich evolučních instinktech. Ačkoli společnost a média mohou prosazovat určitý tělesný ideál, skutečnost je, že to, co považujeme za atraktivní, je hluboko osobní a může se měnit v závislosti na mnoha faktorech. Muži i ženy by měli být povzbuzováni k tomu, aby si vážili svých jedinečných tělesných typů a chápali, že krása je skutečně v oku pozorovatele.

Zdroje: abcnews.go.com, livescience.com, bbc.com