Tajemství husté atmosféry Titanu

Saturnův měsíc se může pochlubit atmosférou, která je hustší než u kteréhokoli jiného měsíce ve sluneční soustavě, a hustým oparem žlutých mraků, které ho celý zahalují. Atmosféra Titanu je bohatá na organické sloučeniny a jeho povrch vypráví příběhy o složitých meteorologických zákonitostech, které se podobají sezónním změnám na Zemi. Klíčovou odlišností je však složení jeho hydrologického cyklu. Na Titanu nenaplňuje jezera a řeky voda, ale metan a etan existující v kapalné formě díky mrazivým teplotám měsíce.

Organické záhady v mimozemském písku

Záhadná krajina se vyznačuje rozlehlými písečnými dunami kolem rovníku, které z dálky připomínají ty pozemské, ale při bližším pohledu se zásadně liší. Na rozdíl od písků na bázi křemičitanů, které se nacházejí na Zemi, Marsu nebo dokonce na Venuši, se předpokládá, že písky na Titanu jsou tvořeny organickými uhlovodíky, což je materiál mnohem náchylnější k erozi. To vede k jedné z nejzáhadnějších hádanek Titanu – jak tyto křehké struktury, rozsáhlé duny a složité labyrinty odolávají zdánlivě nevyhnutelnému osudu eroze?

Čtěte také

Nová studie tvrdí, že přírodní jaderné reaktory hrály při vzniku života obrovskou roli

Čtěte také

Život vznikl z jaderného gejzíru, tvrdí nová revoluční studie

Odolnost proti erozi

Studie vědců ze Stanfordu a Jet Propulsion Laboratory se záhadou zabývala. Zkoumání vlastností titanských písků naznačuje, že navzdory své přirozené křehkosti mohou mít s některými pozemskými písky společný jedinečný mechanismus, který jim umožňuje odolávat silám eroze. Koncept spékání, procesu, při němž se částice za určitých podmínek spojují, je na Zemi známý při tvorbě sněhových vloček. Podobný proces by mohl probíhat i na Titanu, což by umožnilo dlouhou životnost jeho dun a dalších písečných útvarů.

Počasí a roční období

K podobnosti Titanu se Zemí přispívají i roční období a klimatické změny, které se odehrávají v jeho krajině. Stejně jako na naší planetě i na Titanu dochází ke změnám počasí a srážek, i když déšť, který zde padá z nebe, není voda, ale metan. Na pólech Titanu, podobně jako ve vlhčích oblastech Země, se nachází velké množství jezer a dochází zde k častým bouřím. Naproti tomu rovníkové oblasti zůstávají po většinu roku vyprahlé a metanové lijáky se zde vyskytují jen zřídka.

Potenciál Titanu pro biologické záhady

Přestože krajina a podnebí Titanu vzbuzují jistou povědomost, zdejší prostředí není zdaleka příznivé pro život, jak ho známe. Absence kyslíku spolu s mrazivými teplotami, které klesají až k -179 °C, by zdánlivě existenci života vylučovaly.

Avšak i raná Země kdysi byla nehostinným prostředím, které se značně lišilo od dnešní oázy podporující život. Právě v těchto zdánlivě nehostinných podmínkách se poprvé objevil život. Mohl by Titan se svou složitou organickou chemií a kapalným metanem ukrývat vlastní druh života, který by byl naprosto cizí tomu našemu?

Čtěte také

Vesmír

Čtěte také

Kvíz: Kolik toho víte o vesmíru? 10 základních otázek by měl zodpovědět každý

Představa života na Titanu je stále v oblasti spekulací. Přesto s rozvojem technologií zůstává naděje, že bychom mohli najít známky života nebo alespoň podmínky, které by mu byly příznivé. Ať už se jedná o mikroorganismy využívající metan jako rozpouštědlo, nebo o zcela jiné formy života, které jsou mimo naše současné chápání. Odpovědi na otázky se skrývají v dunách Titanu, jeho metanových mořích a hustém atmosférickém závoji.

Zdroje: space.comwionews.comdowntoearth.org.in