Z válečných trosek ke špionážní pevnosti

Teufelsberg, vysoký umělý kopec postavený z válečných trosek, se stal ikonickým symbolem éry studené války. Na této hromadě válečných trosek vyrostlo americko-britské odposlouchávací stanoviště, jehož hlavním cílem bylo zachytit a dešifrovat signály z východu. Ústředním bodem spletité sítě sledování se stalo mimo jiné i Československo.

Zdroj: Youtube

Nahlédneme-li hlouběji do historie, je vznik Teufelsbergu stejně poutavý jako jeho špionážní příběhy. Když skončila druhá světová válka a začala obnova Berlína, byly na toto místo po více než dvě desetiletí denně sváženy trosky válkou rozvráceného města. Vytrvalé úsilí vytvořilo z místa nejvyšší bod Berlína. Díky své vyhlídkové poloze se stal ideálním místem pro sledování, což koncem 50. let 20. století upoutalo pozornost americké armády. Když se později přidali Britové, stal se kopec během studené války pevností s mnoha tajemstvími.

Název, který klame

Název "Ďáblův kopec" není odvozen od jeho strašidelné historie, ale od nedalekého jezera Teufelsee neboli Ďáblova jezera. Stejně jako u mnoha podobných míst opředených historií přidává pojmenování často další vrstvu tajemství.

Tajná architektura

Samotná zajímavá architektura základny vypovídá o jejích tajných operacích. Mnoho kanceláří zahalených v naprosté tmě bez oken zajišťovalo maximální utajení. I dnes zbytky chátrajících kopulovitých staveb občas šeptají tajemství z minulosti. Hlavním cílem tehdejších špionů byla snaha odhalit, zda sovětská armáda neplánuje nějaký útok. Agenti tu pracovali v třísměnném provozu, dohromady jich zde působilo asi 1500.

Nečekané záhady

Mnohé zaujala nejen samotná existence základny, ale také některé podivné události, k nimž v jejích prostorách docházelo. Mezi ně patřil i zvláštní objev – příjem signálu byl v určitých obdobích roku mimořádně silný. Ačkoli to bylo matoucí, záhada se nakonec rozluštila a odhalila nečekaný zdroj – vídeňské kolo na americko-německém festivalu v Zehlendorde. Atrakce, původně z vídeňského Prátru, sehrála nečekanou roli při zesilování rádiových vln. S vědomím její nezamýšlené užitečnosti zůstalo kolo zachováno i po skončení slavností.

Legendy a mýty

Ale co by to bylo za tajemné místo bez trochy pověstí a mýtů? Šuškanda o záhadném tunelu pod základnou koluje mezi lidmi už dlouhé roky. Ačkoli mnozí přisuzují termín "tunel" stavbě pod centrální kopulí, nezabránilo to spekulacím o skrytých podzemních chodbách. Ať už jsou tyto pověsti pravdivé, nebo ne, jen umocňují auru tajemna kolem Teufelsbergu.

Dnes jsou ruiny Teufelsbergu němými svědky doby, kdy svět balancoval na hraně jaderných konfrontací a špionážních her. Návštěvníkům nabízejí nejen panoramatický výhled na Berlín, ale také okno do tajné minulosti. V každém rohu se ozývají příběhy tajných operací, legend a záhad, které čekají na rozluštění. Lákají všechny k objevování skrytých pravd Ďáblova vrchu.

Zdroje: enigmaplus.cz, vyslapy.cz, nnmagazine.cz