Temná a neprozkoumaná

Vesmírná látka zvaná temná hmota tvoří asi čtvrtinu vesmíru. Pro vědce je stále záhadou. Temnou hmotu nevidíme, protože se s běžnou hmotou vzájemně neovlivňují. O její existenci se ví jen nepřímo, protože na objekty viditelného vesmíru působí gravitačně. Je hojnější než běžná hmota, která tvoří vesmírná tělesa.

Na to, co je temná hmota mají vědci několik vysvětlení. Můžou to být částice menší než atom nebo naopak velké jako černé díry. Fyzici, kteří se temnou hmotou zabývají, pátrají právě po těch malých. Jedna z teorií ale říká, že by temná hmota mohla být hmotnější. Mohla by se skládat z malých shluků mnoha částic a tvořit tak makroskopickou (makro) hmotu. Shluky by se držely pohromadě a tak by byly nesmírně husté a těžké. „Makra by mohla mít hmotnost až do velikosti malé planety,“ řekl pro Live Science J. S. Sidhu, doktorand na katedře fyziky Case Western Reserve University v Clevelandu. Dle vědců by tak mohly fyzické objekty, včetně lidského těla, na sebe s temnou hmotou působit.

Škodící temná hmota?

Teorií makroskopické hmoty a interakcí s objekty nebo lidským tělem se zabývali vědci ve své studii nazvané Smrt temnou hmotou. První nerecenzované výsledky zveřejnili online v červenci 2019 v preprintovém časopise arXiv. Hlavním autorem je uvedený doktorand Sidhu. Vědci se domnívají, jak uvedli ve studii, že by se takový shluk mohl chovat jako vysokorychlostní projektil. Mohl by tak způsobit značné škody. A co víc, proletěl by lidským tělem jako malá, ale prudká střela. Náraz temné hmoty by vygeneroval tolik tepla, že by v tkáni vyvrtal úzkou díru, tkáň by se zahřála na nesmírně vysokou teplotu a maso by se roztavilo. Jak vědci napsali, takové zranění by bylo srovnatelné se střelným.

Zdroj: Youtube

Divoká teorie?

Divoká teorie o „střelné“ černé hmotě se může zdát poněkud přitažená za vlasy a pobouřit, jak ostatně připouštějí sami autoři. Nemusíme se ale děsit, že si vyrazíme do ulice a sejme nás temná hmota. V tomto ohledu jsme v bezpečí. Vědci pro svou studii analyzovali lékařské záznamy z USA a Evropy za posledních deset let. Nenašli žádná pravděpodobná zranění či úmrtí, které by mohla způsobit temná hmota. Těžká temná hmota ani její střely pravděpodobně vůbec neexistují. „… přestože neexistují žádné pevné teoretické důvody, které by naznačovaly, že makra vůbec existují, jejich zkoumání má stále smysl, už jen proto, že neexistuje žádný definitivní signál pro jakýkoli typ temné hmoty,“ řekl Sidhu.

Kosmolog M. S. S. Gill z Kavliho institutu pro astrofyziku částic a kosmologii v Kalifornii pro Live Science uvedl, že zkoumání temné hmoty je možné teprve několik posledních desetiletí. Proto je i tato studie důležitá. Prověřila hranice vědomostí o této záhadné látce. „Existuje mnoho otevřených otázek. Ale za několik desetiletí jsme udělali neuvěřitelný pokrok a budeme v něm pokračovat. To neznamená, že určitě najdeme kandidáta na temnou hmotu, ale vsadím se, že za 20 let budeme vědět mnohem víc," řekl Gill.

Zdroje: www.livescience.com, stardate.org