Při současném vývoji situace s globálním oteplováním se vědci napříč světovými ústavy shodují na tom, že pokud to takto půjde dál, jsou významně ohroženy antarktické ledovce – a samozřejmě nejen ony. Pokud by byl skutečně zahájen proces masivního tání, jen těžko by se dal zastavit a celosvětová katastrofa by byla jen otázkou poměrně krátkého času. Hladina oceánu by se zvýšila a “pro začátek” by se ocitla v ohrožení všechna území na pobřežích a také ta, jejichž nadmořská výška se počítá v záporných hodnotách.

Spirála se už točí

Jestliže hovoříme o nezastavitelném procesu, má to svoje důvody. Ledový příkrov na zemských pólech nejenže uchovává obrovské množství vody v pevném stavu nad hladinou oceánů, ale samozřejmě také svým působením snižuje globální teplotu planety. Čím více ledu roztaje a méně ho zbude, tím menší také bude jeho chladivý dopad. Teploty budou stoupat ještě rychleji a tím rychleji bude tát i ten zbytek ledu, který by ještě stále mohl odolávat. Navíc hladina moří a oceánů se bude zvyšovat nejen kvůli přílivu nové vody, která je dnes v pevném skupenství zakonzervovaná v ledovcích, ale také vinou roztažnosti vody se zvyšující se její teplotou. Zatímco ve skleničce je tento jev pouhým okem nepozorovatelný, v tak ohromných masách vody, jaké představuje její pozemská zásoba, už jde o obrovské rozdíly.
Je to zkrátka spirála, která se již roztočila a je nejen na vědcích, ale na nás všech, jak se k tomuto problému postavíme a zda budeme ochotni udělat každý z nás něco alespoň pro její zpomalení.

Padl by i Manhattan

Co by to znamenalo pro svět, pokud by roztál celý antarktický ledový štít? O kolik milimetrů nebo snad dokonce centimetrů by se zmiňovaná hladina moří a oceánů v takovém případě ve skutečnosti zvedla? Realita by byla ještě o mnoho šílenější, než naše nejčernější představy. Nešlo by o žádné milimetry, centimentry nebo snad desítky centimentrů. Nestačilo by dokonce ani měřítko jednotek metrů. Podle vědeckých propočtů by se v takovém případě jednalo o celých osmapadesát metrů! Kdo z nás si umí představit, jak obrovské území současné souše by se v té chvíli ocitlo pod vodou? Kromě jiného by šlo také o hustě osídlené oblasti, jako je třeba většina státu New York i samotný Manhattan.

Hustě osídlené oblasti pod vodou

V bezpečí by ale nezůstaly ani rozsáhlé oblasti Číny, Asie (zvláště té jihovýchodní), ale také Evropa nebo Afrika. I když je přes včechny děsivé vyhlídky zjevné, že by ke zvyšování hladiny oceánů docházelo postupně a lidstvo by tak přece jen mělo nějaký čas na přípravu a obranu svých území, nikdo si neumí představit, jak ohromné náklady by musely být vynaloženy a zda by vůbec bylo možné postavit zábrany tak pevné, aby zajistily skutečné bezpečí obyvatel ohrožených lokalit.

Zdroj: Youtube

Tsunami, jaké nemají obdoby

Kromě samotného zvyšování hladiny, které by se dotklo hlavně přímořských oblastí, ale vědci hlásí také mnohem větší riziko vzniku ničivých vln tsunami, a to v jejich megapodobě, která je schopná decimovat území desítky kilometrů hluboko ve vnitrozemí. Před stoupající hladinou oceáů by tedy nemohli být v bezpečí ani ti, jichž by se nedotklo přímo v tom smyslu, že by voda narvalo zaplavila jejich domovy. I krátká "návštěva" tsunami by ale měla likvidační dopady.
Není to příjemná představa, ale takový je krizový scénář. Budeme schopni další vývoj a s ním i přicházející problémy ještě zastavit?

Zdroje: flood-firetree, thesun, nationalgeographic