Vznik celého komplexu se datuje do doby více než 3000 let př. n. l., kdy byl údajně vytvořen nejstarší kruh o průměru 110 m, který byl doplněn příkopem a valem. Zhruba o 500 let později byly vztyčeny kamenné bloky, které se díky své fotogeničnosti staly symbolem tohoto místa známým po celém světě.

Původ opředený mýty

Původ Stonehenge není dodnes úplně jasný, počínaje mýty, že ho přes noc postavil sám ďábel či že sem tajemné kameny z Irska přemístil kouzelník Merlin z legendy o králi Artušovi, až po racionálnější vysvětlení, která připisují autorství Dánům, Sasům, Féničanům či dalším kmenům. Naopak široce rozšířená informace, že Stonehenge je dílem druidů, této elity keltské společnosti, se s největší pravděpodobností nezakládá na pravdě, neboť Keltové přišli do těchto míst až mnohem později. Vzhledem k tomu, že některé kamenné bloky váží až 50 tun, je stále tajemstvím i to, jak se tehdejším stavitelům podařilo bloky na Salisburskou pláň vůbec dopravit a následně na místě určení vztyčit.

A aby záhadám nebyl konec, stejně nejasný jako původ a způsob výstavby je i účel, ke kterému komplex sloužil. Teorií je opět mnoho. Již v 17. století přišel s první odbornou teorií britský architekt John Webb, který se domníval, že Stonehenge ve skutečnosti sloužilo jako římský chrám zasvěcený bohu nebes Caelovi. Reálně ovšem mohli být Římané staviteli Stonehenge jen stěží, neboť přišli na toto území až dlouho po jeho vzniku.

Další teorie o účelu megalitické stavby praví, že Stonehenge mohlo být zamýšleno jako gigantický astronomický kalendář neboli observatoř, která pomáhala tehdejším uživatelům určovat fáze Měsíce a Slunce, což bylo v době, kdy neexistoval kalendář v moderním slova smyslu, velmi důležité. Britský astronom Gerald Hawkins, který působil v druhé polovině 20. stol. převážně v USA, popsal 165 jevů, většinou souvisejících s východem a západem Slunce a Měsíce, které je možné díky Stonehenge pozorovat.

Sloužilo k uzdravení, nebo milovníkům umění?

O Stonehenge se hovoří také v souvislosti s poutním místem, kde byly léčeny různé nemoci. Menší kameny údajně oplývaly určitými magickými vlastnostmi, díky kterým se komplex stal vyhledávaným místem zraněných a nemocných toužících po uzdravení, tedy takové neolitické Lurdy. S nemocí a smrtí souvisí i další teorie, která Stonehenge naopak považuje za místo dávných pohřebních rituálů. Britský archeolog Mike Parker Pearson se domnívá, že sloužilo jako konečná zastávka tehdejších pohřebních procesí.

Ovšem s příchodem nejmodernějších technologií přišli vědci ještě s jednou, velmi překvapivou teorií, která by nasvědčovala tomu, že naši dávní předkové byli velmi uměnímilovní, a pro uspokojení své vášně byli ochotní vynaložit skutečně enormní energii. Povrch kamenů totiž skrývá dnes pouhým okem neviditelné kresby a rytiny, které odhalila až 3D laserová technologie, v době fungování Stonehenge ovšem byly krásně viditelné. „Když se na monitoru začaly objevovat desítky dosud neviděných rytin, nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Pro jistotu jsme třikrát zkontrolovali naše data,“ řekl deníku The Independent Marcus Abbott, jeden z týmu zúčastněných vědců. Po prozkoumání všech kamenů touto technologií tak vědci z organizace English Heritage dospěli k závěru, že tento monument sloužil jako pradávná umělecká galerie!

Zdroje: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/k-cemu-slouzil-stonehenge-konecne-jsme-na-to-prisli-tvrdi-vedci-168821, https://www.cestovinky.cz/clanek/tajemne-stonehenge-stvoril-vice-nez-5-000-let-starou-stavbu-kouzelnik-merlin, http://stonehenge.cz/ucel-stonehenge/