Svátost koruny

Věřilo se, že koruna, prodchnutá náboženským významem, obsahuje trn z Kristovy trnové koruny. Tato vložená relikvie povyšovala korunu na božskou a propojovala autoritu českého panovníka s duchovní posvátností. Používání koruny bylo vázáno přísnými protokoly, jejichž porušení mělo vážné následky včetně exkomunikace, což zdůrazňovalo její nedotknutelnost a posvátnost.

Řezník a koruna

Temný obrat ve vyprávění nastává s příchodem Reinharda Heydricha do Prahy v září 1941. Heydrich, jmenovaný zastupujícím říšským protektorem, měl svým rychlým příjezdem symbolický záměr – demonstrovat předání moci a zastrašit české obyvatelstvo. Jeho zájem o české korunovační klenoty, zejména o svatováclavskou korunu, znamenal začátek mrazivé kapitoly v dějinách koruny.

Prokletí koruny

Zdroj: Youtube

Legenda praví, že Karel IV. korunu proklel, aby ji ochránil před nehodnými nositeli. Kletba si údajně vyžádala životy Heydricha a jeho syna. Heydrich, který získal klíče od korunní komory, si prý korunu nasadil, což byl akt hluboké svatokrádeže. Ačkoli neexistuje žádný fotografický důkaz, legenda o jeho činu a fatálních následcích přetrvává.

Příběh o vraždě

Atentát na Heydricha provedený parašutisty ze skupiny Anthropoid znamenal klíčový okamžik druhé světové války. Neúspěšný prvotní pokus Josefa Gabčíka, po němž následoval úspěšný granátový útok Jana Kubiše, vyústil o několik dní později v Heydrichovu smrt. Tento akt odporu měl hluboké důsledky, vedl k brutálním represím a dále zapletl příběh koruny do temných historických kronik.

Tragická náhoda, nebo prokletý osud?

Vyprávění o prokletí získává další rozměr s předčasnou smrtí Heydrichova syna Klause. Jeho smrt, která přišla šest měsíců po atentátu na jeho otce a za podobně tragických okolností, vyvolává otázky ohledně údajné kletby. Byla Klausova smrt pouhou náhodou, nebo nezákonné nošení koruny vyvolalo osudovou odplatu?

Záhada, mýtus a paměť

Příběh svatováclavské koruny, protkaný dramatickými událostmi druhé světové války a záhadnou postavou Reinharda Heydricha, nepřestává fascinovat a mystifikovat. Ať už je na korunu nahlíženo jako na prokletou relikvii, nebo jako na symbol národní hrdosti, zůstává mocným symbolem českých dějin a identity. Smrt Heydricha a jeho syna, ať už shodou okolností, nebo prokletím, dodává pověsti o koruně dojemnou a tragickou vrstvu a připomíná nám složitou souhru moci, posvátnosti a osudu.

Zdroje: plus.rozhlas.cz, lifee.cz, irozhlas.cz