Zdroje: www.bbc.com, www.jenprocestovatele.cz, www.stoplusjednicka.cz

Žárlivá Marie

Řecký ostrov Athos se pyšní jednou zvláštností – nesmí na něj vstoupit ženy. Jelikož celé území funguje jako jeden velký klášter, toto pravidlo by mělo být dodrženo bez debat. Za jeho porušení se může zástupkyně něžného pohlaví dostat až na dva roky do vězení.

Jak na toto pravidlo pravoslavní mniši přišli? Nařídila jim ho samotná Panna Marie. Legenda vypráví, že Matka Boží se po nanebevzetí Ježíše Krista rozhodla navštívit cyperského biskupa Lazara. Nepříznivé počasí ji ale zahnalo až k břehům Athosu, kde místním obyvatelům udělila požehnání a celý ostrov si zvolila za svou zahradu. Povýšila se na jedinou ženu, která smí na území vstoupit, což potvrdila i dceři římského císaře Theodosia I. Velkého Galla Placadia na začátku 5. století. Když žena ve fialových šatech stála na prahu Vatopedského kláštera a chtěla vstoupit do hlavního chrámu, ozval se zpoza dveří hlas: "Stůj, nechoď dovnitř, tato místa nejsou pro dvě císařovny!" Nade dveřmi visela ale pouze ikona Matky Boží. Pravidlo navíc platí ne pouze pro ženy lidského druhu, ale také pro samice zvířat s výjimkou koček, které chrání před hlodavci.

Zvláštní povolení

Pokud byste se jako žena chtěla přece jen podívat, jak legendární ostrov vypadá, můžete sednou na loď, která vás doveze do vzdálenosti půl kilometru od pobřeží. To je maximální povolená vzdálenost pro všechny ženského pohlaví. Muži to mají jednodušší. I když na povolení maximálně třídenního pobytu musí žádat půl roku předem, a ještě 14 dní před příjezdem pobyt potvrdit, mohou se těšit na překrásnou architekturu a ubytování se stravou zdarma. Každý den je vydáváno 100 povolení pro ortodoxní věřící a deset povolení pro neortodoxní, což zajišťuje klid místním mnichům.

Nadšení příznivci historie

Ti, kteří se nespokojí s prohlídkou Athén, budou chtít přičichnout ke způsobu mnišského života a trochu také zklidnit mysl, mohou se těšit na podivuhodnou byzantskou architekturu, památky z oblasti výtvarného umění, ostatkáře a kalichy. Každý den se prý na ostrově dějí zázraky, a právě kvůli tomu zde poutníci přicházejí s prosbami o uzdravení, otěhotnění manželky, nápravy dítěte apod. Svatá hora se považuje za duchovně-kulturní klenot světa, jelikož jsou ve starobylých monastýrech ukryty poklady různých umělců od počátku lidstva. Třešničkou na dortu je také panenská příroda.