Zdroje: www.express.co.uk, www.dw.com, earth.google.com


Místa s širokou škálou ohnivých hor, které v posledních 12 000 letech vybuchly, nikoho nepřekvapí.

Supervulkán pod jezerem v Německu se plní magmatem

Překvapením jsou však místa, kde se sopka nepředpokládá, nebo se neví, že je aktivní. Právě výbuch za určitý časový horizont je tím, co vulkán mezi aktivní řadí. Spousta kdysi plodných sopek, nacházejících se po celém světě, se na dlouhou dobu odmlčela. A to i přesto, že právě ony kdysi často oplývaly poměrně silnými explozivními erupcemi.

Příkladem je i německá sopka Laacher See, nacházející se v pohoří Eifel na území spolkové země Porýní-Falc. Kotel dnes vypadající jako jezero má za sebou divokou a běsnou minulost. Přibližně před 12 900 lety zde došlo ke kataklyzmatické erupci, jež pokryla spoustu Evropy popelem a vytvořila kráterovitou stavbu, kterou zde můžeme vidět dodnes.

Sílu tohoto vulkánu prokázal i vulkanický index, který naznačil, že před mnoha tisíci lety šlo o obrovskou erupci. Jedná se navíc o jedinou kalderu svého druhu, která kdy, tedy za posledních 12-13 000 let, Evropu zastihla.

Jak se zdá, dny supervulkánu nejsou sečteny ani dnes. Dle vědců pod sopkou Lacher See dochází k poměrně silnému "dunění". Tato hluboká nízkofrekvenční zemětřesení jsou jasným znamením, že magmatické tekutiny vulkánu jsou stále v pohybu.

Vědci donedávna netušili, že je aktivní

Pro vědce jde o pozoruhodné zjištění. Vulkanické pole Východní Eifel, jehož je sopka Lacher See součástí, totiž nezažilo erupci přibližně 12 000 let. I proto je pohyb magmatu pod povrchem něčím, co je dle odborníků vulkanologů třeba zdokumentovat a pochopit.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube


Tyto údaje znamenají, že vulkanismus v této části Německa ve skutečnosti nevyhasl před tisíci lety. "Jde pouze o to, že je dlouhodobě nečinný," uvedl Martin Hensch, vedoucí výzkumu z Jihozápadní seismologické služby v Bádensku-Württembersku.

Dle Hensche sopky podle lidských časových měřítek rozhodně nefungují. Určit tedy, zda je sopka skutečně "vyhaslá" či nikoli, je obtížnější, než by se na první pohled mohlo zdát.

Vědci již nějakou dobu východoeifelské sopečné pole zkoumají, a přiklání se k teorii, že v blíže neurčeném okamžiku naší budoucnosti se může zapojit do nějaké erupce. Nemusí být obrovská, přesto nastat může.

"V současné době máme pouze důkazy o zjevně aktivním magmatickém systému," uvedl Hensch a dodává: "Nemáme žádné známky opětovného probuzení mělkého vulkanického systému. Vzhledem ke krátkému období pozorování by nedávná aktivita neměla být interpretována jako zvýšený neklid magmatického systému. Zatím neexistují žádné známky vulkanické aktivity v blízké budoucnosti."