Kanada je obecně známá svou přírodní krásou, zejména svými majestátními horami, jezery a rozsáhlými lesy. Nicméně, v posledních letech se země stala známou pro něco mnohem méně očekávaného – divoká "superprasata". Tyto divoké „nestvůry“, které se vyskytují na území celé země, vytvářejí řadu nových výzev.

Zdroj: Youtube

Překvapivá historie

Historie těchto "superprasat" začíná v 80. a 90. letech minulého století, kdy někteří kanadští farmáři začali dovážet divoká prasata z Evropy za účelem sportovního lovu nebo chovu na maso. Jak se ale ukázalo, některá z těchto zvířat se dostala na svobodu, což vedlo k nečekanému a značně neobvyklému scénáři – vzniku populace divokých prasat v Kanadě.

Více než jen prasata

Přestože někteří odborníci považovali myšlenku, že by se prasata mohla adaptovat na kanadské podnebí za absurdní, prasata překvapila všechny. Nejenže přežila kanadské zimy, ale také se rozmnožila a nyní způsobují problémy na rozsáhlých územích Kanady. V současnosti je populace těchto prasat odhadována na tisíce jedinců.

Dopad na ekosystém a hospodářství

Z hlediska návštěvníka může tato nová divoká zvěř představovat fascinující pohled. Divoká kanadská prasata mohou vážit až 600 kg, což je dvakrát více, než je hmotnost průměrného divokého prasete. Mají ostré kly a štětinatou srst pokrytou hustou teplou kožešinou. Jejich dovednosti jsou rovněž pozoruhodné – jsou schopna plavat přes řeky, přizpůsobovat se různým klimatům a vyhýbat se lovci.

Nicméně z hlediska ekologického a hospodářského dopadu jsou tato „superprasata“ problémem. Kromě toho, že způsobují škody na plodinách a farmách, mohou rovněž přenášet nemoci, jako je africký mor prasat, což může mít závažné dopady na zemědělství.

Výzkum Saskatchewanské univerzity

Výzkumníci ze Saskatchewanské univerzity pod vedením Ruth Aschimové provedli rozsáhlý výzkum těchto zvířat, který ukázal, že se za posledních 30 let výrazně rozšířila. Potvrdil také, že pocházejí z bývalých farem, kde byla původně chována. Jejich výzkum také odhalil, že superprasata migrují daleko za místa svého původního výskytu.

Co to znamená pro cestovatele? Zatímco někteří mohou oceňovat vzrušení z pozorování těchto "superprasat" v jejich novém domově, pro místní obyvatele a zemědělce je tato situace zdrojem velkých starostí. Ale jedno je jisté – prasata představují fascinující příběh o tom, jak se ekosystémy mění a jak jsme my, lidé, součástí tohoto procesu. Jde o příběh, který ukazuje, jak i malé změny mohou mít dalekosáhlé a nečekané důsledky, ať už na divokou zvěř, na zemědělství nebo na cestovní ruch.

Zdroje: smithsonianmag.com, torontosun.com, nationalgeographic.com