Vědci z celého světa usilovně pracují na rozluštění tajemství, která se skrývají hluboko v zemské kůře. Nedávné objevy ukazují, že mohou být větší a divočejší, než jsme si kdy mohli představit. Dvě gigantické struktury objevené hluboko pod Afrikou a Tichým oceánem mohou představovat důkazy o existenci dávné planety, která kdysi srážkou s naší Zemí vytvořila Měsíc.

Neznámé struktury

Tyto struktury, obrovské skvrny, které zabírají značnou část zemského pláště, jsou vskutku monumentální – tvoří tři až devět procent objemu naší planety. Jde o prostor tak velký, že by mohl pojmout celé kontinenty. Ukrytý hluboko pod povrchem naší planety je nedotčený po miliony let.

Okno do nitra Země

Naše současná technologie nám bohužel neumožňuje proniknout tak hluboko do zemské kůry, a tak se musíme spolehnout na metody jako seismická tomografie, která využívá vlny vznikající při zemětřeseních k mapování zemského nitra. Tyto vlny cestují různou rychlostí skrze rozličné druhy hornin a kapalin, a tak nám poskytují výhled na to, co se skrývá pod povrchem.

Obrovské 'bloby' pod našima nohama

Díky seismické tomografii byly objeveny tyto dvě gigantické struktury známé jako velké provincie s nízkou smykovou rychlostí. V oblastech, často nazývaných "bloby", se vlny pohybují pomaleji než v okolním plášti. Některé z těchto "blobů" mohou dosáhnout výšky až 800 kilometrů – představte si Mount Everesty vyskládané jeden na druhém!

Zatímco tyto obří skvrny jsou fascinující samy o sobě, možná nejzajímavější je to, co mohou znamenat. Jedna teorie je, že jsou hromadami oceánské kůry, která byla během milionů let subdukována a nahromaděna. Ale je tu i druhá, mnohem divočejší teorie – mohou to být pozůstatky dávné planety.

Dávná planeta ztracená v čase

Podle této hypotézy byla Theia, planeta o velikosti Marsu, kdysi součástí naší sluneční soustavy, dokud se nesrazila se Zemí a nevytvořila Měsíc. Tyto obří skvrny mohou být trosky této planety, které se smísily se zemským pláštěm během srážky.

Přestože si stále nejsme zcela jisti, co jsou tyto obrovské struktury zač, pokroky v naší technologii a pochopení Země nám umožňují dívat se hlouběji pod povrch a rozkrýt tajemství, která tam leží. Kdo ví, co dalšího objevíme ve světě hluboko pod námi? Bude to určitě neuvěřitelná dobrodružná cesta.

Zdroje: www.thesized.com, www.indy100.com, www.iflscience.com