Ron Mallett, profesor s revoluční teorií

Proč je pro nás "cestování časem" tak přitažlivé? Vědci po celém světě se snaží rozluštit tuto záhadu a přiblížit se k pochopení, zda a jak by mohlo být možné se vrátit či posunout v čase. Astrofyzik Ron Mallett věří, že toto tajemství rozluštil. Profesor fyziky na Connecticutské univerzitě představil revoluční myšlenku, která by mohla položit základy pro konstrukci skutečného stroje času.

Zdroj: Youtube

Einsteinova teorie jako základ cestování časem

Mallettova teorie vychází ze základů Einsteinovy speciální teorie relativity. Tato teorie tvrdí, že čas se může zrychlovat nebo zpomalovat v závislosti na rychlosti pohybu objektu. Mallett věří, že pokud by bylo možné manipulovat s tímto konceptem, cestování v čase by se mohlo stát skutečností.

Cestování do budoucnosti a zpět v čase

Zatímco idea cestování do budoucnosti vychází z obecně akceptovaného pochopení relativity, Mallettova představa cestování zpět v čase je odvážnější. Klade důraz na využití laserové technologie a Einsteinovy obecné teorie relativity, která tvrdí, že hmotné objekty mohou ohýbat časoprostor – efekt, který vnímáme jako gravitaci. Podle Malletta by cirkulující paprsky světla mohly teoreticky zkroutit čas natolik, aby umožnily cestování zpět v čase.

Hlavní výzvy Mallettovy teorie

Nicméně tato myšlenka je stále kontroverzní. Mnoho vědců v oboru je skeptických vůči praktické realizaci Mallettova nápadu. "Existují hluboké nedostatky v jeho teorii, což činí jeho nápad téměř nemožným," uvedl astrofyzik Paul Sutter.

Jedním z největších problémů s Mallettovou teorií je, že i kdyby byl stroj času vytvořen, mohl by zpětně cestovat pouze do doby, kdy byl stroj poprvé zapnut. To by vylučovalo cestování do jakékoli doby před vytvořením stroje.

Nevzdáváme se snu o cestování časem

Bez ohledu na to, zda je Mallettova teorie pravdivá, či nikoli, zájem o cestování v čase zůstává silný. S každým novým vědeckým objevem jsme o krok blíže k odhalení tajemství, která by mohla jednoho dne umožnit člověku dosáhnout dosud nemožného, a to cestování skrze čas. Ať už se stane realitou či nikoli, snaha o pochopení a dosažení cestování časem je dokonalým svědectvím lidského ducha, touhy poznat a touhy objevovat.

Zdroje: bbc.com, beebom.com, edition.cnn.com