Lektvary středověkých čarodějnic vzbudily zájem moderních vědců. Objevili v nich řadu látek, z nichž některé mají překvapivý význam pro naše povědomí o rané medicíně a farmakologii.

Zdroj: Youtube

Záhada "létajících mastí"

Jeden z nejvíce fascinujících aspektů středověkého čarodějnictví spočívá v používání psychotropních rostlin v takzvaných "létajících mastech". Mast, kterou si čarodějnice aplikovaly na kůži, jim měla pomáhat při jejich “nočních letech na koštěti“. Klíčovou složkou byl totiž hyoscin, tropanový alkaloid pocházející z rostlin, jako je durman obecný, který může ve vyšších dávkách vyvolat delirium a halucinace. Což nabízí vědecké vysvětlení pro mýtus o nadpřirozených schopnostech čarodějnic, jako bylo například létání.

Od folklóru k farmacii

Na druhou stranu tropanové alkaloidy obsažené v těchto mastech mají zajímavou souvislosti s moderní medicínou. Například atropin, získaný z nočního libečku, byl základním svalovým relaxantem používaným při raných chirurgických zákrocích. Navíc jeho role jako protilátky při otravě nervovým plynem podtrhuje jeho trvalý význam. Podobně haloperidol, významné antipsychotikum 20. století, vděčí za svou existenci chemickým strukturám objeveným ve středověkých směsích.

Čarodějnice, nebo první lékaři?

V pozdním středověku bylo mnoho obviněných čarodějnic ve skutečnosti místními léčitelkami nebo porodními bábami. Vzhledem k tomu, že formální lékařské vzdělání bylo pro ženy většinou nedostupné, stávaly se tyto praktické léčitelky často hlavními poskytovateli zdravotní péče pro nižší vrstvy v Evropě.

Lektvary a masti, ačkoli byly primitivní, položily základ několika moderním lékům. Například vrbová kůra, používaná pro své protizánětlivé účinky, je přímým předchůdcem aspirinu. Stejně tak česnek, kdysi lék na různé neduhy, má dnes uznávané vlastnosti potlačující srážení krve.

Přijetí dědictví minulosti

Zkoumání středověkých čarodějnických lektvarů odkrývá bohatou historii, v níž se prolínají mýty a medicína. Rané léčivé prostředky, kdysi zastíněné pověrami, významně přispěly k moderní farmakologii. Od protilátek proti nervovým plynům až po léky proti srdečnímu selhání – odkaz starověkých lektvarů stále ovlivňuje lékařskou vědu a dokazuje, že "šílenství" středověkého čarodějnictví mělo opravdu smysl.

Zdroje: witchcraftandwitches.com, english-heritage.org.uk, discover.hubpages.com