Nový pohled na lidské předky

Pokud by se potvrdilo, že otisky z Trachilosu pocházejí od hominina, znamenalo by to monumentální posun v našem chápání lidského původu. Nejstaršími v současnosti uznávanými stopami homininů jsou stopy z Laetoli v Tanzanii staré 3,65 milionu let, které jsou připisovány australopitékovi. Oproti tomu otisky z Trachilosu jsou staré téměř 6 milionů let, což naznačuje možnost výskytu lidských předků v Evropě současně s jejich vývojem v Africe.

Zdroj: Youtube

Kandidáti na evropského hominina

Pravěká evropská krajina byla domovem různých lidoopů, ale důkazy o homininech byly dosud neodhalené. K pozoruhodným druhům patří Pierolapithecus z Barcelony a Hispanopithecus, příbuzný orangutana, přičemž oba druhy naznačují částečný bipedalismus, tedy chůzi po dvou nohách. V tomto období se pohyboval také potenciální hominin Graecopithecus a Oreopithecus z Itálie, známý svým bipedálním pohybem. Přímé souvislosti se stopami Trachilosu však zůstávají spekulativní.

Africká souvislost

V Africe žijící druhy jako Orrorin a Ardipithecus, které žily přibližně ve stejné době nebo mírně po stopách Trachilosu, umožňují nahlédnout do rané evoluce člověka. Orrorin, potenciálně blízký příbuzný nebo člen lidské linie, vykazoval bipedalismus. Ardipithecus, který je obecně považován za součást lidské linie, rovněž vykazoval znaky podobné člověku. Tyto druhy nám pomáhají pochopit společné rysy předků lidí a šimpanzů.

Stopy goril

Stopy z Trachilosu jsou sice přesvědčivé svou autenticitou a stářím, ale od typických lidských stop se liší zejména úzkou patou. Zajímavé je, že charakteristika by se mohla shodovat s otisky nohou goril, které by mohly sloužit jako model pro chůzi a ekologii raných lidských předků. K této hypotéze přispívá i překrývání tlaku na chodidla mezi lidmi a lidoopy, jako jsou gorily.

Význam otisků z Trachilosu

Skutečný význam otisků nohou z Trachilosu závisí na dalším výzkumu a sdílení dat. Pokud bude 50 otisků zpřístupněno ke komplexní analýze, vědci budou moci lépe posoudit jejich variabilitu a porovnat je s jinými fosilními i recentními otisky. To by mohlo vést k definitivnějším závěrům o jejich původu, ať už patří příslušníkovi naší lidské linie, nebo jinému druhu, například gorilám.

Objevené stopy představují pozoruhodnou kapitolu v příběhu lidské evoluce. Zpochybňují dosavadní teorie a vybízejí nás k přehodnocení chápání časové a geografické osy našich dávných předků. Jak bude výzkum postupovat, mohou tyto stopy buď posílit náš současný evoluční příběh, nebo nás přivést na cestu převratných objevů v oblasti původu člověka.

Zdroje: smithsonianmag.com, greekreporter.com, haaretz.com