Stopy byly objeveny poblíž vesnice Trachilos na Krétě v Řecku.

Vědci našli stopy nového lidského druhu

Bylo objeveno asi 50 stop, které tu pravděpodobně zůstaly, když Středozemní moře na krátkou dobu vyschlo. Díky sedimentárním horninám se stopy uchovaly do současnosti.

Zpočátku se nevědělo, který druh tyto otisky, jež byly až příliš podobné lidským, na místě zanechal. Všechny stopy však měly palec podobný lidskému a "kuličku" v chodidle, která se u lidoopů nevyskytuje. Všechna zjištění však vedla k homininům. Skupině zahrnující moderní lidi, vymřelé druhy lidí a všechny naše bezprostřední předky.

O evoluční historii homininů a jejich disperzních tendencích se vedou vášnivé debaty a jejich původ je stále nejasný. Zatímco někteří vědci tvrdí, že hominini pocházejí z Afriky, některé důkazy ukazují na to, že místem jejich původu je Eurasie.

Vědci použili geofyzikální a mikropaleontologické nástroje, aby co nejdetailněji datovali výše zmíněné stopy. Nakonec je zařadili do doby 6,05 milionu let př.n.l.. Tedy o více než 2,5 milionu let dříve než jsou stopy 3,7 milionu let starého Australopithecus afarensis. Jednoho z prvních známých předků člověka zvaného Lucy. Tvar fosilních otisků nakonec ukázal, že hominin, který je zanechal, byl primitivnější než A.afarensis z Laetoli, jehož stopy v Tanzanii odhalily nohy podobné lidským a vzpřímenou pohyblivost.

Zcela přepisují platné dějiny člověka

Datace otisků nohou nalezených na Krétě nám tak dává zcela nový pohled na šest milionů let starou evoluci lidské rasy. "Nemůžeme vyloučit souvislost mezi výrobcem stop a možným předčlověkem Graecopithecus freybergi," uvedla profesorka Madelaine Böhmeová.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Před několika lety identifikoval tým Böhmeové na základě fosilií z nalezišť starých 7,2 milionu let v řeckých Aténách, které se nacházejí jen několik set kilometrů od Kréty, dosud neznámý předčlověčí druh na území dnešní Evropy.

Tento nález rovněž podporuje nedávné studie a teze Böhmeho týmu, které tvrdí, že před šesti miliony let došlo k relativně krátkému rozšíření Sahary, která oddělila evropský a blízkovýchodní kontinent od vlhké východní Afriky. Fosilie získané na Krétě jsou přibližně stejně staré jako pozůstatky vzpřímeně chodící opice Orrorin tugenensis, nejstaršího předčlověka v Africe, který žil před 6,1 až 5,8 miliony let a pocházel z Keni.

Zdroje:

greekreporter.com

www.smithsonianmag.com

en.wikipedia.org