Ještě nedávno šlo o docela obyčejnou zahradní restauraci v čínské provincii Sečuán, ale 10. červen minulého roku vše změnil doslova z minuty na minutu. Stačilo k tomu jediné – aby se rozhodl zajít si sem na oběd jeden zvídavý a hlavně všímavý zákazník. Jakmile se podíval na venkovní podlahu a všiml si podivných rovnoměrných prohlubní, bylo mu hned jasné, že jde o s velkou pravděpodobností o vzácnost, na jakou se hned tak nenarazí. A následné výzkumy jeho domněnky potvrdily.

Drápy i struktura pokožky

Pravidelně rozmístěné důlky v zemi mezi stoly byly ve skutečnosti zkamenělé stopy dávného dinosaura. Poté, co host restaurace svůj předpokládaný objev nahlásil tamním úřadům, daly se věci rychle do pohybu. Neuběhl ještě ani jediný týden a na místě již pracoval tým odborníků, kteří konstatovali, že jde skutečně o vzkaz z pravěku, konkrétně o stopy, staré až sto milionů let. Dokonce zjistili, že jde o otisky víc než dobře zachované, v některých z dvanácti nalezených prohlubní byly po pročištění znatelné také otisky drápů nebo dokonce struktury hrubého povrchu dinosauřích nohou.

Minulý majitel stopy zakryl

Jak je možné, že se taková vzácnost zachovala v obydlené lokalitě až doposud bez většího poškození? Jistě k tomu přispěla i skutečnost, že bývalý majitel pozemku neměl ani zdání, jaký poklad vlastní. Ve snaze nerovný pozemek přizpůsobit svému vkusu zakryl stopy, z jeho pohledu tedy pouhé nerovnosti terénu, tak, aby byla chůze v těchto místech pohodlnější a také snad i bezpečnější. Až současný vlastník a také provozovatel restaurace, jejíž personál 10. června roku 2022 obsluhoval i onoho všímavého hosta, se rozhodl vrátit restaurační terase zpět její přírodní ráz a odkryl i místa, která přes půl století zůstávala bez povšimnutí.

Dnes je to všem jasné

Vědci, ale ani návštěvníci restaurace dnes nechápou, jak mohly jasné stopy tak dlouho unikat pozornosti všech, kteří kolem chodili. Jakmile je totiž zřejmé, o co se jedná, je prakticky nemožné tyto prohlubně minout bez povšimnutí. Šlo jen o toho prvního člověka, jemuž fantazie přikázala zamyslet se nad jejich vznikem. Ostatně právě v Sečuánu není tak neobvyklé, že archeologové narazí na důkazy o životě dinosaurů. Žádné kosterní nálezy tady sice učiněny nebyly, přesto je dnes zřejmé, že se zde těmto prehistorickým velikánům dařilo.

Desetimetrové mládě

Podrobný vědecký průzkum s využitím 3D skenování pak prokázal, že stopy patří sauropodovi, tedy býložravému dinosaurovi, jehož druhové patřili ve své době k největším obyvatelům planety. Sám jedinec, jehož podpis se v zahradní restauraci dochoval až dodnes, ale podle odborníků měřil “jen” kolem deseti metrů. Možná šlo o nedospělého jedince a v průběhu života přece jen ještě narostl.

Zdroj: Youtube

Jde jen o to všímat si světa kolem sebe

Mezi vědci, kteří se na místo nálezu dostavili, byl také doktor Anthony Romilio z queenskandské univerzity, který předpokládanou velikost autora stop potvrdil. Zdůraznil také, jak je důležité pozorně se dívat kolem sebe a všímat si i zdánlivých nevýznamných maličkostí – třeba ve chvíli, kdy sedíme v restauraci u stolu. Jen tak může lidstvo učinit další objevy a posunout hranice svých znalostí o minulosti Země zase o kus dál. A třeba také zajistit světovou proslulost jedné malé restauraci, o níž po několik měsíců psaly noviny po celém světě.

Zdroje: iflscience, cosmomagazine, cnn