Příběh štěchovického pokladu je plný záhad, mýtů a nezodpovězených otázek. Desítky let se o něm vedou vášnivé debaty a hledá ho řada dobrodruhů, avšak dosud bez úspěchu. Byl údajně pohřben na konci druhé světové války a měl obsahovat nesmírné bohatství přepravené z Německa, avšak nové poznatky nám nabízejí jiný pohled na tuto legendu. Co když je všechno jinak, než se na první pohled zdá?

Zdroj: Youtube

Vlak plný zlata a cenností

Oficiální verze příběhu o pokladu, kterou jako první prezentoval hledač Helmut Gaensel, je skutečně fascinující. Hlásá, že 18. dubna 1945 vyjel z Berlína vlak plný cenností směrem na jihovýchod do protektorátu Čechy a Morava. Ve skutečnosti ale existují silné důkazy naznačující, že tato verze může být spíše mýtem než skutečností.

Plán ARLZ: Skutečný cíl nacistických transportů?

Dokumenty z vojenského historického archivu v Praze ukazují, že nacisté měli dobře připravený plán na ústup z okupovaných území, známý jako plán ARLZ. Tento plán obsahoval čtyři fáze – uvolnění, vyklizení, ochromení a zničení. Ve skutečnosti je pravděpodobné, že pokud by nacisté měli nějaký poklad, vezli by ho do Rakouska, což byl cíl jejich evakuačních transportů, nikoli do Čech.

Frankův archiv

Dalším zarážejícím momentem v celé záhadě štěchovického pokladu je takzvaný Frankův tajný archiv. Po válce francouzské úřady vyslechly německého důstojníka, který tvrdil, že v rokli Dušno byly zakopány bedny. Toto tvrzení je však v rozporu s vyjádřením velitele ženijní školy SS Emila Kleina, který mluvil o jiném způsobu ukrytí materiálu a nikdy nesdělil konkrétní umístění úkrytu.

Vlak skrze zdevastované Drážďany

Existuje i důkaz, který vyvrací možnost, že by zlato mohlo přijet vlakem z Berlína do Štěchovic na konci války. Cesta z Berlína do Prahy by vedla přes Drážďany, které byly v polovině února 1945 srovnány se zemí spojeneckými nálety. Vlak by tedy nemohl tudy projet.

Přestože štěchovický poklad zůstává záhadou, je důležité udržovat kritický pohled. Jak se ukázalo, často mohou být původní tvrzení zavádějící a důležité je pátrat po faktických důkazech než uvěřit legendě. Bez ohledu na skutečný obsah pokladu je však jasné, že záhada štěchovického pokladu stále fascinuje a vede k dalšímu zkoumání historie druhé světové války.

Zdroje: badatele.net, seznamzpravy.cz, wikipedia.org