V historii lidské civilizace se vzácně setkáváme s tajemstvím, které by bylo srovnatelné s tím, které obklopuje megalitickou stavbu Stonehenge v anglickém hrabství Wiltshire. Nicméně nové vědecké poznatky založené na analýze DNA přinesly nečekané odhalení týkající se stavitelů tohoto slavného monumentu. Jak se zdá, nebyli to původní obyvatelé britských ostrovů, ale přistěhovalci, kteří tuto ikonickou stavbu vytvořili.

Zdroj: Youtube

Dávní stavitelé Stonehenge

Stavitelé Stonehenge, jak odhaluje nový výzkum, byli součástí migrační vlny z Anatolie, dnešního Turecka, která se na britské ostrovy dostala přibližně 4 000 let před naším letopočtem. Tito přistěhovalci nahradili původní lovecko-sběračskou populaci a zanechali po sobě trvalý otisk v místní krajině.

K překvapivým závěrům vědci dospěli díky porovnání DNA získané z neolitických kosterních pozůstatků nalezených na britských ostrovech a v jiných částech Evropy. Skutečnost, že stavitelé Stonehenge ve skutečnosti přišli z východu, vrhá zcela nové světlo do historie tohoto fascinujícího místa.

Změna převládajícího životního stylu

První příchozí do Británie, jak se zdá, necestovali přímo z Anatolie. Naopak, podle výzkumu se nejprve přesunuli do oblasti dnešního Španělska, než pokračovali severním směrem. V průběhu svých cest se tito raní zemědělci mísili s místními lovci a sběrači, díky tomu vznikaly nové genetické varianty a lidé přizpůsobili své zemědělské techniky novým podmínkám.

Architektonický odkaz prvních přistěhovalců

Po příjezdu do Británie s sebou přinesli přistěhovalci dovednosti, které byly daleko pokročilejší než ty, které byly známé místním lovcům a sběračům. Mezi ně patřila také stavba megalitických památek, z nichž je Stonehenge nejvýznamnějším příkladem.

Odhalení tajemství prastarých koster

Jeden z důkazů, který podporuje tuto teorii, pochází z analýzy DNA z fosilních kostí. Výzkumníci zkoumali DNA ze 47 koster neolitických zemědělců, většina z nich pocházela z doby před 6 000 až 4 500 lety. Analýza prokázala, že dotyční byli blíže příbuzní s neolitickými lidmi z Pyrenejského poloostrova než s původními obyvateli Británie.

Výsledky výzkumu jsou zároveň připomínkou skutečnosti, že genetická krajina Británie byla v historii podrobena několika významným změnám. Neolitická migrace z Anatolie nebyla první ani poslední vlnou přistěhovalectví, která ovlivnila genetický profil obyvatel ostrovů.

Nové poznatky nám pomáhají lépe porozumět pravým stavitelům Stonehenge a umožňují nám hlouběji nahlédnout do historie tohoto tajemného místa. Přestože mnoho otázek zůstává nezodpovězených, jedno je jisté – stavitelé Stonehenge nebyli těmi, za koho jsme je považovali.

Zdroje: thevintagenews.com, bbc.com, independent.co.uk/