Studie vrhá nové světlo

Londýnské Přírodovědné muzeum vedlo tým vědců, kteří se rozhodli zkoumat DNA jedinců, kteří žili v Británii před 4500 až 12 000 lety. Tato studie zahrnovala 47 kosterních pozůstatků neolitických zemědělců a šest pozůstatků mezolitických lovců-sběračů. Cílem bylo porovnat genetické složení těchto dvou odlišných skupin obyvatel a zjistit, odkud pocházeli stavitelé Stonehenge.

Zdroj: Youtube

Tajemství odhaleno

Výsledky analýzy DNA šokovaly vědce. Na základě důkazů se ukázalo, že neolitičtí lidé, kteří byli zodpovědní za výstavbu Stonehenge, pocházeli z oblasti dnešního Turecka. Nálezy naznačují, že stavitelé Stonehenge byli pravděpodobně součástí "masivní expanze lidí z Anatolie v roce 6 000 př. n. l., která zavedla zemědělství do Evropy". Hledali více orné půdy, aby uživili rostoucí populaci. Předpokládá se, že migrovali na západ a většina z nich se usadila na Pyrenejském poloostrově, v dnešním Španělsku a Portugalsku.

Cesta migrantů na britské ostrovy

Genetické důkazy však ukazují, že mnoho iberských migrantů dorazilo nejprve do Walesu nebo Cornwallu. Důležitou poznámkou je, že podle DNA, noví přistěhovalci téměř zcela nahradili původní obyvatelstvo, které tvořili převážně lovci a sběrači. Původní obyvatelé žili tisíce let na ostrově, ale jejich genetický vliv se téměř vymazal s nástupem zemědělců.

Zemědělská revoluce

Migranti, jejichž předkové pocházeli z východního Středomoří, byli zjevně velmi odlišní od původních obyvatel. Měli světlejší pleť a byli světlejšího vzhledu než ti, kteří žili v období mezolitu v dnešní Británii. Rozdíl v původu je pozoruhodný a ukazuje na to, že noví přistěhovalci s sebou přinesli novou kulturu a technologie.

Migrace z Anatolie na Pyrenejský poloostrov a do Británie měly obrovský vliv na vývoj regionů. Přistěhovalci s sebou přinesli zemědělské techniky, keramiku a novou kulturu a víru. Novinky pomohly vytvořit vyspělé společnosti a dokládají to i stavební památky, jako je právě Stonehenge. Zemědělská revoluce, kterou přinesli, také změnila fyzickou podobu Británie.

Studie provedená vědeckým týmem londýnského Přírodovědného muzea nám konečně poskytla jasnější pohled na původ stavitelů Stonehenge a na historii Británie v době jeho vzniku. Důkazy DNA naznačují, že zemědělství na Britských ostrovech zavedli migranti, kteří téměř úplně nahradili původní lovce-sběrače.

Podobné objevy nám umožňují lépe pochopit prehistorii Britských ostrovů a význam migrace v dávné minulosti. Stonehenge zůstává tajemným a ohromujícím místem, ale teď víme o jeho stavitelích více než kdy předtím.

Zdroje: express.co.uk, bbc.com, iflscience.com