Naše planeta Země je neustále v pohybu, ať už si toho všimneme, nebo ne. Geologické procesy, jako jsou posuny kontinentů, ovlivňují život na naší planetě více, než bychom si mohli představit. A nová studie naznačuje, že budoucnost naší planety může přinést dramatické změny, které ohrozí savce včetně nás lidí.

Zdroj: Youtube

Budoucí superkontinent

Podle této studie, kterou provedli vědci z Bristolské univerzity ve Velké Británii, bude další superkontinent naší planety vznikat za 250 milionů let. Předpokládaný superkontinent je pojmenovaný "Pangaea Ultima." Ačkoliv název může evokovat obrazy minulosti, kdy byla Země spojena do jednoho obrovského kontinentu, realita Pangaea Ultima bude zcela odlišná.

Nový kontinent bude horký a sušší než cokoliv, co jsme doposud zažili. Většina jeho rovníkových pevnin bude postrádat chladicí efekt, který přinášejí oceány, a bude absorbovat více záření ze staršího, aktivnějšího Slunce. Tím vzniknou extrémní teploty, které budou pro savce, včetně lidí, nebezpečné.

Hrozba pro savce

Výzkumníci použili klimatický model řízený superpočítačem k simulaci budoucích podmínek na Pangaea Ultima. Při tomto modelování zohlednili několik faktorů včetně zvýšení teploty povrchu, zvýšení intenzity slunečního záření a zvýšení obsahu oxidu uhličitého v atmosféře.

Výsledky simulace byly šokující. Jen pouhých 8 % pevniny Pangaea Ultima bude pro savce obyvatelných. Vysoké teploty a nedostatek vlhkosti vědce znepokojují, protože savci, včetně člověka, mají určité teplotní limity, při jejichž překročení se jejich těla nemohou dostatečně ochladit.

Hrozba způsobená sopečnou činností

Dalším důležitým faktorem, který bude ohrožovat savce na Pangaea Ultima, jsou mohutné erupce sopek, které budou vytvářet oblasti s uhlíkem a lávou, známé jako velké magmatické provincie. Erupce budou poháněny silnou tektonikou, která bude vznikat v důsledku srážení se pevnin.

Drastický nárůst teploty může mít na savce tak rychlý dopad, že nebudou mít šanci se přizpůsobit novým podmínkám. Otázkou zůstává, jaká opatření mohou savci podniknout, aby přežili v takovém nepřívětivém prostředí.

Možnosti a otazníky

I když studie varuje před hrozícím zánikem savců včetně lidí, existují i jiné scénáře. Vědci se ptají, zda by jiné formy života, jako jsou plazi, mohly být lépe přizpůsobeny extrémním teplotám. Navíc Pangaea Ultima není jediným možným budoucím superkontinentem. Existují i teorie o chladnějších superkontinentech, jako je "Amasia," které by mohly nabídnout lepší podmínky pro savce.

Studie nabízí zajímavý, i když trochu děsivý pohled do budoucnosti naší planety. Měli bychom se poučit z těchto výsledků a aktivně pracovat na ochraně planety a zachování biodiverzity. Možná budeme muset přemýšlet o tom, jak se přizpůsobit extrémním podmínkám, které nás mohou čekat. A zároveň si klást otázky, jak budou vypadat savci a ekosystémy na Pangaea Ultima a dalších budoucích superkontinentech.

Budeme schopni přežít a přizpůsobit se, nebo nás budoucnost spojených kontinentů přivede na pokraj vyhynutí? Jedno je jisté – budoucnost naší planety je stále obestřena otazníky, a je na nás, abychom hledali řešení pro zachování života na Zemi.

Zdroje: dailymail.co.uk, livescience.com, smithsonianmag.com