Je město starší, než jsme si mysleli?

Původně se předpokládalo, že Šahr-i Sochta bylo založeno kolem roku 3200 př. n. l. Nové metody datování však naznačují, že jeho původ může sahat až o několik století dříve. Ovšem co opravdu fascinuje, je, že tato civilizace, existující dávno před známými starověkými říšemi, byla nápadně vyspělá. Jejich technologické a architektonické schopnosti by mohly soupeřit i s některými známými starověkými civilizacemi.

Zdroj: Youtube

Spojení mezi legendou a skutečností

Legendární město Aratta je známé z mezopotámských textů, kde je popsáno jako "tam, kde vychází slunce," a město Šahr-i Sochta je často spojováno s touto legendou. Jestliže jsou teorie pravdivé, pak nám staré sumerské básně nabízejí pohled na město bohaté a vzdálené, s chrámem vybudovaným z lazuritu ve jménu bohyně Inanny.

Fascinující hroby a jejich tajemství

Archeologové, kteří se ponořili do tajů Šahr-i Sochty, objevili více než 1200 hrobů, z nichž některé skrývaly ohromující poklady. Například hrob mladé ženy z doby kolem let 2900 až 2800 př. n. l., jejíž tělo bylo neobyčejně dobře zachovalé. Důležitými nálezy byly také hrobky s unikátními artefakty včetně bronzových zrcadel a dokonce i umělých očních bulv, které představují zvláštní zvyklosti a způsoby uctívání.

Jeden hrob pak poskytl záhadný pohled na náboženské a kulturní vztahy mezi různými skupinami. Muž byl pohřben s lebkami psů, což může naznačovat migrační toky mezi různými regiony. Záhadné úpravy ostatků nám ukazují, že tato civilizace měla v rámci svých pohřebních rituálů něco jedinečného a záhadného.

Město bez hradeb

Zatímco většina starověkých měst byla chráněna masivními hradbami, Šahr-i Sochta nemá známky opevňování. To může naznačovat neobvyklou formu sociální rovnováhy a koexistence mezi různými kmenovými skupinami. V takovém městě, kde ekonomická prosperita byla pravděpodobně normou, nemusel existovat důvod k boji o zdroje.

Zánik civilizace

Ale co se stalo s touto fascinující civilizací? Město bylo třikrát vypáleno a po posledním požáru, datovaném kolem roku 1800 př. n. l., již nebylo obnoveno. Co vedlo k jeho konečnému pádu? Měla civilizace nějaký fatální nedostatek, nebo byla vymazána z mapy kvůli vnějším silám? Tyto otázky zůstávají bez odpovědi.

Archeologie v Šahr-i Sochta pokračuje

Šahr-i Sochta je jedním z nejdůležitějších archeologických nalezišť na světě, ačkoliv mnoho jeho tajemství ještě čeká na odhalení. Každý nový nález nás přivádí blíže k pochopení této záhadné civilizace, jejíž osud by mohl přeformovat naše chápání dějin. Ovšem až do té doby zůstává Šahr-i Sochta významnou, ale záhadnou kapitolou v knize lidské historie.

Tato vyspělá civilizace, vystavěná v srdci pouště, bude nadále předmětem intenzivního bádání a zdrojem neustálého zájmu. Možná jednoho dne odhalíme, co se opravdu stalo, a příběh Spáleného města konečně dostane svůj dlouho očekávaný epilog.

Zdroje: irantours24.com, ancientpages.com, ancient-origins.net