Byli jsme skutečně na pokraji vyhynutí?

Zdroj: Youtube

Erupce sopky Toba, která se odehrála na ostrově Sumatra v Indonésii, byla tak masivní, že se tvrdilo, že odstartovala "sopečnou zimu" trvající šest až deset let. Někteří vědci dokonce předpokládali, že erupce vedla téměř k vyhynutí lidského druhu. Podle odborníků přežilo jen asi 10 000 Homo sapiens, kteří si vytvořili komplexní sociální a ekonomické strategie, díky nimž přežili. Ale byli jsme skutečně na pokraji vyhynutí?

Nové objevy přinášejí zvrat

Není neobvyklé, že v oblasti vědy dochází k tomu, že nové objevy a studie dokáží obrátit dosavadní poznání vzhůru nohama. A týká se to i výbuchu sopky Toba. Terénní práce provedené v roce 2007 v jižní Indii začaly klást otázky nad tímto apokalyptickým scénářem. Následný výzkum ukázal, že Homo sapiens byl v Asii přítomen dříve, než se očekávalo, a že následky supererupce nebyly tak apokalyptické, jak se původně předpokládalo.

Archeologické nálezy v Indii

Pod vedením profesora Chrise Clarksona z University of Queensland vyhodnotil tým archeologů 80 000 let staré horninové vrstvy u indické lokality Dhaba v údolí Middle Son. V těchto vrstvách byly nalezeny nástroje vyrobené z horniny, což mění předchozí teorie o lidské historii v regionu. Nástroje byly vyrobeny v období, které časově koresponduje s erupcí Toba, což svědčí o tom, že lidé v Indii vytvářeli a používali nástroje v době, kdy se měla odehrát tato katastrofální událost. Navíc nástroje byly používány i po erupci, což ukazuje, že lidé v regionu nejen přežili, ale také se dokázali přizpůsobit novým podmínkám.

Nástroje jako důležité svědectví

Proč tedy převládaly názory o masivní katastrofě? Jedním z důvodů je možná sklon k dramatickým interpretacím velkých událostí. Supererupce Toba byla nepochybně obrovská událost, ale může to být také případ, kdy se lidstvo dokázalo přizpůsobit a přežít i v nejnepříznivějších podmínkách.

Je důležité přehodnotit, jaký dopad měla supererupce Toba na evoluci člověka. Namísto toho, aby byla považována za téměř apokalyptický jev, který téměř vyhladil lidstvo, může být událost jen dalším svědectvím o odolnosti, adaptabilitě a odhodlání člověka. Důkazy z lokality Dhaba ukazují, že i během takové katastrofy může lidský duch a inteligence najít cestu k přežití.

Zdroje: insidescience.org, sciencealert.com, sciencedaily.com