Chrámy a svatyně

Nara byla hlavním městem a sídlem císařů během téměř celého období Nara (710-794). Nachází se zde císařský palác, krásné zahrady a muzea. Je domovem tří buddhistických svatyní a osmnácti chrámů. V Hokkedži (Hokke-ji), v jednom z chrámů, seděla po boku Buddhy sedmdesát tři centimetrů vysoká soška Monju Bosatsi. Ten symbolizuje moudrost a je ten nejmoudřejší ze čtyř bódhisattvů. V jednom ze směrů buddhismu – mahájáně – jsou bódhisattvové „ti, co usilují o probuzení“. Jsou moudří a mocní a jsou vyvolení stát se Buddhou.

Tajemství moudrého Monju

Odborní pracovníci Národního muzea v Naře se dlouho domnívali, že by tento moudrý muž (tedy jeho socha) mohl skrývat nějaké poselství. Žádnou schránku, otvory či tajnou přihrádku však neobjevili. Počítačová tomografie pak odhalila, že je soška dutá. Rentgenové snímky ukázaly, že je uvnitř sochy uloženo neuvěřitelných sto osmdesát artefaktů, z nichž třicet jsou svitky. Socha Monju Bosatsi není poškozená a dle odborníků nic nenasvědčuje tomu, že by sochu někdy někdo otevřel. Domnívají se, že „cennosti“ dovnitř umístil umělec, který ji vytvořil. V bezpečí tam tak leží už přes sedm set let, což je datované stáří Monju Bosatse.

Zdroj: Youtube

Velký bonus

„Z hlediska artefaktů uvnitř je socha opravdu zvláštní,“ říká Šigeki Iwata, vedoucí speciálního výzkumu v Národním muzeu v Naře, kde je soška v současné době uložena. Přesný obsah svitků ani původ artefaktů není znám. Jejich autor, možná i všech artefaktů, je nejspíš do sochy vložil, aby byl blíže k Buddhovi. Protože dle mahájány se bódhisattvou může stát každý, kdo se vydá hledat probuzení ve snaze osvícení v zájmu všech bytostí.

Muzejníci stojí před otázkou, zda obsah sochy prozkoumat. Tím by ji však poškodili. Ale i kdyby svitky nebyly nikdy prozkoumány, i tak objev dodává sošce ještě další mystický a duchovní rozměr. „Nález je historicky cenný a zvýšil její hodnotu jako kulturního statku,“ uvádí Iwata.

Zdroje: www.iflscience.com, www.newsweek.com, thelifepile.com