Slunce, jak dobře víme, není v rámci naší soustavy žádný drobeček. Tahle hvězda má průměr kolem 1 392 700 kilometrů, což je v porovnání s 12 742 kilometry průměru Země až neskutečná velikost. Když si navíc představíme, že tlak na téhle obrovské hvězdě je stomiliardkrát (!) větší než na naší planetě a teplota ve středu Slunce dosahuje výše, než na 16 milionů stupňů Celsia, mohli bychom si alespoň dokázat představit, že jde o absolutně nezastavitelný zdroj životodárné, ale také ničivé energie pro všechno kolem.

Místo života přinese zkázu

A to nejhorší teprve přijde ve chvíli, kdy Slunce vyčerpá svoje palivo, tedy vodík, jeho povrch se začne ochlazovat, hvězda se bude zvětšovat a zářit ještě desititisícinásobnou intenzitou než nyní. Brzy také zabere v naší soustavě prostor nejen oběžné dráhy Merkuru, ale také Venuše, Země i Marsu. Ze Slunce se stane rudý obr a zlikviduje vše, co mu bude stát v cestě.

Skvrna velikosti Země

Tento černý, lépe řečeno rudý, scénář, ale čeká zemi ještě za několik miliard let. Už nyní se však setkáváme s jevy, které mohou náš život ovlivnit. Jsou to třeba sluneční skvrny, které se v určitých jeho oblastech objevují celkem pravidelně a pokud k takové události dojde v místech přivrácených k Zemi, může být o problémy postaráno. Sluneční skvrny jsou totiž místa s výrazně silnějším magnetickým polem než v jiných slunečních oblastech (oproti tomu pozemskému jde o 2500 násobek). Napětí vzniká také rozdílnou teplotou uvnitř a v okolí sluneční skvrny, která mimochodem mívá přibližně velikost srovnatelnou se Zemí.

Nebezpečné sluneční erupce

I kdybychom samotnou sluneční skvrnu chtěli opominout, nemůžeme přehlédnout její doprovodné jevy, tedy hlavně erupce, které vznikají poblíž. Výrony energie představují sílu miliardy megatun TNT, navíc je vyzařováno rentgenové záření, které spolu s magnetickým polem docestuje až k Zemi a může tady celkem výrazně poznamenat alespoň na čas podmínky pro život. Jde o tak zvané geomagnetické bouře, v jejichž důsledku mohou vznikat nejen problémy například s funkčností elektronických systémů, ale také tak nádherné jevy, jako je polární záře. Jenomže nic se nesmí přehánět.

Zdroj: Youtube

Ohromná skvrna překvapila i astronomy

Jedna z opravdu velkých slunečních skvrn, která dostala “jméno” AR3038 mířila svoji energii přímo k Zemi v červnu minulého roku. Vědci mohli jen se zatajeným dechem sledovat, jakou rychlostí se temnější objekt na Slunci zvětšoval. Během roku vyrostla až na dvojnásobek velikosti Země, ale tak nebezpečná, jak by se mohlo podle esejích rozměrů zdát, prý nebyla. Jediné, co způsobila, byly kratší výpadky radiových spojení. Pro vědce tedy její výskyt spíš než děsivé vyhlídky znamenal možnost sledovat vývoj situace, vše analyzovat a doplňovat si znalosti, které mohou při příští, třeba i nebezpečnější, podobné situaci, pomoci při varování před možnými následky bouří na Slunci.
Energie, doslova vystřelená při erupci do vesmíru, totiž putuje prázdnotou takovou rychlostí, že vzdálenost od Slunce k Zemi překoná za pouhopouhých osm minut. V takové chvíli není mnoho času na přípravu krizového scénáře. Musíme být tedy dobře připraveni předem.

Zdroje: universetoday, livescience, weather