Vědecké vysvětlení "slunečních psů"

Než se pustíme do spekulací, zda se nejedná o invazi mimozemšťanů, je nezbytné odhalit vědecké pozadí tohoto optického zázraku. Jev nazývaný "sluneční psi" není nebeským, ale atmosférickým úkazem. „Recept“ na slunečního psa zahrnuje směs slunečního světla a ledových krystalků přítomných v oblacích cirrus nebo cirrostratus, které se nacházejí vysoko v atmosféře.

Zdroj: Youtube

Hra světla a ledu

Jak sluneční světlo proniká těmito ledovými krystalky, láme se a někdy i odráží, čímž na obloze vzniká několik světelných bodů. Proces si lze představit jako ohýbání světla hranolem a jeho rozdělení na jednotlivé barvy. Éterické „makety“ slunce se objevují přibližně 22 stupňů vlevo a vpravo od skutečného Slunce. Slunce často obklopuje jasná svatozář, která scéně dodává na velkoleposti.

Barvy a proměnlivost slunečních psů

Jedním ze znaků slunečních psů je jejich pomíjivost. V závislosti na atmosférických podmínkách a poloze Slunce se mohou náhle objevit a stejně rychle zmizet, což připomíná jiné pomíjivé výjevy přírody, jako je polární záře nebo padající hvězda.

Barvy slunečních psů se mění, jak se vzdalují od Slunce. Bystrý pozorovatel si může všimnout, že vnitřní okraj vyzařuje ohnivě červenou barvu, zatímco vnější okraj často přechází do modré a šedé.

Historický pohled na sluneční psy

Sluneční pes není výdobytkem moderní doby, ale podnítil lidskou představivost už v dávných dobách. Starověké civilizace si tento jev vykládali po svém. Zatímco pro starověké Řeky byl sluneční pes varováním před nadcházející bouřkou, v jiných kulturách představoval naději na jasné počasí nebo byl vnímán jako pozitivní znamení.

Noční verze

Slunce navíc není jediné světelné těleso, které má svého „psího dvojníka“. Měsíční psi, ačkoli jsou kvůli slabému měsíčnímu světlu pozorováni méně často, jsou nebeským protějškem slunečních psů, přičemž v centru pozornosti stojí Měsíc.

Příroda ukrývá četná tajemství. Sluneční psi jsou jen jednou z poutavých kapitol v rozsáhlém svazku atmosférických jevů. Pokaždé, když zdobí oblohu, nám připomínají, jak nás příroda dokáže neustále překvapovat.

Zdroje: republicworld.com, gdnlife.com, scienceabc.com