Vědecký pokrok a studie zkoumající inteligenci a vědomí v živočišném království nám neustále přinášejí fascinující zjištění. Jedna z nedávných studií provedená týmem výzkumníků z Cambridgeské univerzity představuje zvrat v našem chápání schopností zvířat. Tato studie zaměřila svou pozornost na asijské slony a jejich schopnost uvědomění si vlastního těla, což může být známkou hlubšího vědomí.

Zrcadlový test: Kdo se v něm vidí?

Zdroj: Youtube

Předchozí testy inteligence a vědomí se zaměřily na široké spektrum zvířat včetně primátů, delfínů, a dokonce i některých ptáků. Klíčovým testem se stal takzvaný "zrcadlový test", který ověřoval schopnost jedince poznat sebe sama v zrcadle. Tento test úspěšně zvládli šimpanzi, bonobové, orangutani, některé druhy delfínů a kosatek. Jak se ale později ukázalo, tento test nemusí být vždy spolehlivý.

Inovativní testování u asijských slonů

Proto se vědecký tým z Cambridgeské univerzity rozhodl jít dále a použít inovativní metodu k testování uvědomění si těla u asijských slonů. A zde přichází zajímavost – zatímco dvouleté dítě by tento test nezvládlo, sloni ho zvládli s lehkostí, což nám poskytuje další důkaz o hluboké inteligenci těchto majestátních tvorů.

Neobvyklý úkol pro slony

V experimentu byli sloni vyzváni, aby předali klacek svému lidskému protějšku. Trik spočíval v tom, že klacek byl připevněn ke gumové podložce, na níž slon stál. Pokud chtěli úspěšně klacek předat, museli si uvědomit svou polohu na podložce a udělat krok zpět, zatímco stále drželi klacek. Výsledky byly ohromující. Během experimentu sloni prokázali, že jsou schopni tuto úlohu zvládnout v průměru ve 42 z 48 případů.

Dr. Josh Plotnik, který stál v čele výzkumu, zdůraznil hluboký význam těchto výsledků. Řekl: "Toto může znamenat, že sloni mohou rozpoznat sebe sama jako oddělené jedince od svého okolí, což je schopnost, která je v živočišné říši vzácná."

Paralely mezi zvířaty a dětmi

Srovnání s dvouletými dětmi je zvláště fascinující. Ve srovnávací studii byly dětem nabídnuty podobné podmínky, ale s vozíkem místo klacku. Většina dětí mladších dvou let nebyla schopna pochopit, že stáním na podložce brání pohybu vozíku.

Tato studie nám připomíná, že hranice vědomí a inteligence nejsou striktně omezeny na lidskou rasu. Zvířata mají své vlastní úžasné schopnosti a tím, že se těmto schopnostem věnujeme, můžeme lépe pochopit krásu a rozmanitost života na naší planetě.

Zdroje: independent.co.uk, dailymail.co.uk, dailymail.co.uk