Odkrytí pokladů z doby Skythů

V odlehlém koutu jižní Sibiře, v oblasti známé jako Údolí králů, bylo odkryto neuvěřitelné archeologické naleziště. To, co zde archeologové objevili, vrací hodiny historie o 2800 let zpět. Zmrzlé a nedotčené mohyly ukryté pod permafrostem, jež patřily legendárním skytským králům, i fascinující objevy zlata a zbraní oživují příběhy o tajemném kmeni, který kdysi dominoval střední Eurasii.

Zdroj: Youtube

Kočovníci, kteří vládli na koni

Skythové, v historii zobrazováni jako barbaři, byli ve skutečnosti jedním z nejmocnějších a nejbohatších kmenů své doby. Kočovníci, kteří jezdili na koních, ovládali rozlehlé stepi a pastviny, vzbuzovali strach díky svým bojovým dovednostem. Avšak tito válečníci měli také vytříbený vkus pro umění a řemesla, jak ukazují bohatě zdobené mohyly, ve kterých byli pohřbíváni.

Pohřební rituály a poklady zamrzlé v čase

Tím, co činí nedávný objev v sibiřském Údolí králů tak jedinečným, je skutečnost, že mnohé z těchto pohřebních míst jsou dokonale zachovány díky permafrostu. Skvosty jako zlaté šperky, zbraně a zdobené poháry nám poskytují vzácný pohled na skytskou kulturu a způsoby života. V Arzhan 2 byla například objevena hrobka s více než 9 000 zlatými předměty.

Moderní technika odhaluje tajemství starověku

Gino Caspari, archeolog z univerzity v Bernu, nedávno prohledával satelitní snímky této oblasti a objevil něco neuvěřitelného. Uprostřed bažiny podél řeky Ujuk identifikoval kruhovou stavbu, která měla radiální konstrukci z dřevěných trámů. Tato konstrukce byla zakryta vrstvou kamenů, což naznačovalo, že jde o další kurgan. Co bylo ale ještě úžasnější, byla jeho velikost.

Při měření týmem švýcarsko-ruské expedice v roce 2017 bylo zjištěno, že mohyla měří v průměru 140 metrů. Tímto objevem se tento kurgan stává jedním z největších svého druhu v Eurasii. Navíc díky vzorkům dřeva a radiokarbonovému datování bylo zjištěno, že mohyla pochází z devátého století před naším letopočtem, což ji řadí k jedněm z nejstarších v regionu.

Závod s časem

Tento nález představuje vzrušující příležitost pro vědeckou komunitu, ale s narůstající hrozbou změn klimatu je také v ohrožení. S rychlým táním trvale zmrzlé půdy může tato historická památka zmizet dříve, než ji vědci úplně prozkoumají. Caspari a jeho kolegové zdůrazňují naléhavost situace a nutnost provést rozsáhlé výkopové kampaně.

Je zřejmé, že jižní Sibiř je pokladnou starobylé historie, která dosud čeká na své objevení. A s každým novým objevem se dozvídáme více o tajemných Skytech, jejich životě, smrti a kultuře, kterou za sebou zanechali.

Zdroje: livescience.com, independent.co.uk, dailymail.co.uk