V Izraeli, v blízkosti historického hřbitova Bét Še'arím, se nachází nápadná pozůstalost po starověké civilizaci – obrovský skleněný kvádr. Tento objekt, objevený náhodou v průběhu výstavby muzea, přitahuje zraky turistů a zájem vědců z celého světa. Uvnitř skla je ukryta fascinující historie, která mění naše chápání starověké technologie.

Jak se zrodil obří skleněný kvádr?

Při přeměně jeskyně na muzeum v roce 1956 pracovníci narazili na podivný masivní objekt. Velikostí a tvarem připomínal betonový blok. Nikoho na počátku nenapadlo, že by mohl být ze skla. Až když v roce 1963 na místo dorazila expedice vědců, došla k úžasnému zjištění – nejedná se o kámen, ale sklo. Odhaduje se, že historie kvádru sahá do konce 4. století. Ale jak se sem dostal? A proč ho nikdo nepoužil?

Vědci se domnívají, že kvádr byl vytvořen jako surovina pro další výrobky. Při výrobě skla se totiž nejprve suroviny zahřívají na vysokou teplotu, aby se z nich stal tekutý materiál. Tato tavenina se pak přenáší do menších dílen, kde je přepracována do finálních tvarů. Jde o nesmírně energeticky náročný proces a předpokládá se, že výroba takto velkého bloku by vyžadovala zhruba 20 tun dřeva jako paliva. Sklo se muselo zahřívat na teplotu 1100 °C a tuto teplotu udržovat po dobu 5 až 10 dní.

Zdroj: Youtube

Záhada opuštěného skla

Přestože tato teorie o výrobě skla zní logicky, stále se nabízí otázka: Proč byl tento obrovský kvádr opuštěn? Někteří vědci se domnívají, že důvodem mohl být neobvyklý výskyt vápna ve skle. Pravděpodobně se vápenec z klenby nad nádrží, ve které bylo sklo taveno, rozpadl a byl absorbován do roztaveného skla. Výsledkem byl materiál s neobvyklou neprůhledností, který nemohl být dále použit.

Neúspěch nebo triumf?

Tato starověká "chyba" však pro nás představuje úžasný pohled do minulosti. Skleněný kvádr o rozměrech 6,5 x 11 stop a váze okolo 9 tun je považován za jeden z největších skleněných objektů vyrobených člověkem. Je dokladem technologické dovednosti lidí, kteří žili před více než 1600 lety.

I když může být skleněný kvádr vnímán jako symbol nezdaru, připomíná nám také ohromující technologický pokrok, který lidstvo dokázalo udělat před více než tisíciletím. Je to památka na úsilí, kreativitu a touhu po vědění našich předků.

Zdroje: cmog.org, researchgate.net, amusingplanet.com