Skleněné pevnosti Skotska

Ve středním a severovýchodním Skotsku se nacházejí pozůstatky tajemných pevností, jejichž historie sahá přibližně 2000 let zpět. Zvláštností těchto starověkých opevnění je jejich konstrukce, která je tvořena kameny roztavenými do skla. Jde o techniku tak jedinečnou, že přes veškerý pokrok moderní vědy stále zůstává nevysvětlena.

Zdroj: Youtube

Proces, který přetváří kámen na sklo

Tajemné pevnosti jsou opevněné vysokými zdmi, které tvoří kameny, které prošly procesem vitrifikace. Tento termín označuje proces, při kterém je materiál, v tomto případě kámen, roztaven a přetvořen do skleněné struktury. Takové zdi jsou mimořádně pevné a odolné vůči nepřátelským útokům i drsným klimatickým podmínkám.

Tap O' Noth a Craig Phadraig

Jednou z nejvýznamnějších z těchto pevností je Tap O' Noth, která se nachází na kopci vysokém 563 metrů nad mořem. Z výšky pevnosti je možné sledovat široké okolí, což dává indicii o její strategické důležitosti. Pevnost s vitrifikovanou zdí o rozměrech cca 100 x 30 metrů sloužila pravděpodobně jako mohutné obranné stanoviště, z něhož se dalo snadno sledovat okolí.

Ještě známější je pevnost Craig Phadraig, která se nachází na okraji hlavního města oblasti Highlands – Inverness. Tato pevnost je proslulá díky svému spojení s dobou příchodu křesťanství do Skotska, ačkoli její vznik sahá ještě dále do minulosti. Historikové věří, že na místě, kde dnes stojí tato pevnost, sídlil král severních Piktů Brideie Mac Maelchon.

Piktové: Průkopníci technologie vitrifikace?

Piktové, kteří byli předky dnešních Skotů, pravděpodobně objevili tuto unikátní metodu zpevňování obranných zdí. Ačkoli je technika vitrifikace dnes dobře známá, není dosud jasné, jak ji mohli znát lidé v tak huboké minulosti. Někteří archeologové se domnívají, že zdi byly stavěny z kamenů, které byly prokládané dřevěnými kládami, a že vnitřek zdí byl pak vyplněn kamennou drtí.

Rozluštění tajemství vitrifikace

Nicméně i přesto, jak moc jsou tyto zdánlivě jednoduché konstrukce fascinující, tajemství, jak bylo dosaženo tak vysokých teplot potřebných k vitrifikaci kamenů, zůstává nerozluštěno. Bylo to výsledek úmyslného rozhodnutí stavět takové pevnosti, nebo šlo spíše o náhodný výsledek vojenských konfliktů a obléhání? A jaké nástroje a techniky byly použity k dosažení tak vysokých teplot potřebných k roztavení kamenů?

Navzdory neustálým výzkumům a pokusům o replikaci techniky vitrifikace stále nemáme odpovědi na tyto otázky. Proto jsou skleněné pevnosti Skotska, tajemné dědictví Piktů, fascinujícím svědectvím o lidské inovativnosti a nezdolném duchu v době, kdy byla technologie ještě v plenkách.

Zdroje:scotsman.com, epochanacestach.cz, wikipedia.org