V Němčicích, malebné vesnici nacházející se v okrese Strakonice na jihu Čech, nedávno archeologové odkryli jedinečnou sklárnu z doby železné, která přinesla nové poznatky o keltských dějinách. Po dvaceti letech nadzemního průzkumu byla tato slavná lokalita objevena a potvrdila svou význačnost jako nejstarší sklářská dílna v severní Evropě.

Naleziště 2 000 keltských mincí

Němčice mají bohatou historii a první zmínky o obci se datují až do roku 1227. Dlouhé roky nadzemního průzkumu a intenzivního archeologického výzkumu vedly ke zdokumentování několika významných nálezů. Oblast je známá zejména v souvislosti se zpracováním skla v době laténské, která se datuje do 3. a 2. století před naším letopočtem. V Němčicích však bylo nalezeno nejen sklo, ale také nebývalé množství keltských zlatých a stříbrných mincí. Jedná se o skutečně velký poklad, protože počet mincí přesahuje 2 000 kusů.

Sklářská dílna z doby železné

Výzkum prováděný týmem z Ústavu archeologické památkové péče Brno, který vedl Dr. Ivan Čižmář, zaměřoval svou pozornost na oblast, kde bylo objeveno velké množství skleněných předmětů. Už dříve se předpokládalo, že Němčice byly centrem výroby skla, avšak teprve nynější vykopávky dokázaly tento fakt definitivně potvrdit. Na nalezišti bylo objeveno množství skleněných náramků a korálků, což poskytuje zajímavý pohled na technologii výroby skla v době železné.

Objev jantaru

Zajímavými nálezy jsou také kusy jantaru, které byly objeveny v různém stupni dokončení. To ukazuje, že lokalita nebyla pouze výrobním centrem skla, ale byla spojena i s dalšími materiály, což jí dává regionální význam. Z toho lze usuzovat, že Němčice hrály důležitou roli jako obchodní a výrobní centrum ve střední Evropě.

Místo s rituálními prvky

Zvláštní pozornost byla věnována i jedné čtvercové ploše v nejvyšší části lokality, která vykazovala podobnosti s rituálními strukturami nalezenými v Rakousku. Objev poukazuje na možný rituální charakter místa a naznačuje, že Němčice mohly být nejen obchodním a výrobním centrem, ale také sídlem elity a rituálním centrem. Z toho vyplývá, že tato lokalita měla pravděpodobně širší význam v rámci středoevropské sítě, která se nacházela na tzv. "jantarové stezce", což byla klíčová obchodní cesta propojující severní a jižní Evropu.

Závěrem je třeba zdůraznit, že objev sklárny a keltských mincí v Němčicích představuje významný krok v poznání středověké historie oblasti. Důkladný výzkum poskytuje cenné informace o životě a činnosti našich předků v době železné. Doufejme, že další archeologické průzkumy nám přinesou ještě více fascinujících poznatků o minulosti tohoto úžasného místa.

Zdroje: livescience.com, uapp.cz, ancientpages.com