Sirény představují velmi zásadní prostředek, jenž slouží k varování občanů při jakémkoliv ohrožení. V České republice byl tento systém v listopadu 2001 úředně vyhlášen jako jediný způsob varování obyvatelstva a v současné době pokrývá téměř 100 % všech trvale osídlených oblastí. Kromě sirén ho tvoří také obecní rozhlasy.

Všimli jste si někdy, že se tón sirén během zkoušky a skutečného poplachu liší?

V Česku se používají tři signály sirén, ale pouze jeden je určen pro nás. Signál, jenž varuje obyvatelstvo se nazývá "Všeobecná výstraha" a je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Může zaznít třikrát po sobě a pak již následuje informace, co se stalo a jak se zachovat. Dalším signálem je "Požární poplach", který bývá slyšet nejčastěji. Vyhlašuje se přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty a svolává jednotky požární ochrany, je tedy určen pouze pro hasiče. Posledním signálem je "Zkouška sirén", což je ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění. Provádí se každou první středu v měsíci zpravidla ve 12:00 hodin s hlášením: "Zkouška sirén".

  • Všeobecná výstraha

Tento signál slouží k okamžitému varování obyvatelstva při hrozícím či nastalém nebezpečí nebo jakýchkoliv mimořádných událostech, které ohrožují životy a zdraví občanů, jejich majetek nebo životní prostředí. Jedná se o kolísavý tón, který trvá 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech.

Elektronické sirény doprovází varovný signál také mluvenou zprávou, jež blíže specifikuje, jaké nebezpečí občanům hrozí. To by měly v nejbližší možné době po odeznění signálu vysílat také radiovozy policie a hasičů, zazní však i v obecním hlášení, v televizi a v rozhlase.

  • Zkouška sirén

Pravidelná zkouška sirén probíhá ve 12 hodin každou první středu v měsíci. Tímto signálem se ověřuje funkčnost a slyšitelnost celého systému.

Signálem pro zkoušku sirén je na rozdíl od výstrahy nepřerušovaný tón, který trvá po dobu 140 sekund. Jelikož v minulosti docházelo k jistým nedopatřením, od roku 2009 tomuto tónu předchází také hlasové upozornění, které zkoušku sirén ohlašuje. Stejný systém (ovšem bez doprovodné informace) se užívá také pro uctění památky.

  • Požární poplach

Kromě prvních dvou případů se můžete setkat také se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Jedná se o požární poplach, jenž slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Rotační sirény ho vyhlašují pomocí přerušovaného signálu, který trvá po dobu jedné minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund opět trvalý tón). Elektronické sirény po dobu jedné minuty napodobují zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ.

Požární poplach nepředstavuje varovný signál určený pro obyvatele. Pokud ho uslyšíte, důležité je hlavně zjistit, jestli se případný požár nebo jiná událost neděje ve vašem bezprostředním okolí.

Jak se zachovat, pokud uslyšíte sirénu pro všeobecnou výstrahu?

  • OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

Vyhledejte úkryt v nejbližší vhodné zděné budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova nebo soukromý dům. Snažte se schovat raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tudíž se drží při zemi). Pokud jedete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt.

  • ZAVŘETE DVEŘE A OKNA

V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

  • ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a jak se dál zachovat, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami popřípadě megafony záchranářských vozidel.

Za války sirény varovaly před letouny

Nejčastěji se sirény ozývaly za války, kdy varovaly před blížícími se letouny, které mohly, ale nemusely, bombardovat. Nikdo nemohl tušit, jak se zachovají, zda danou oblast „jen“ přeletí, nebo ne. Zvuk byl často doplňován kostelními zvony nebo bušením na kolejnice, přičemž posledně zmiňovaný typ varování měl velmi omezený dosah. Proto například v Praze ke konci války bylo vyhlášeno tolik planých poplachů, že lidé začali jejich varování zcela ignorovat.

ZDROJE:

http://sdhlibus.cz/old/co-delat-kdyz-zazni-sireny

https://www.finance.cz/520819-sirena

https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/sireny-v-cesku-co-znamenaji