Ostatky byly nalezeny v podzemní jeskyni, vyztužené dřevěnými rámy. Uvnitř se mimo nich ukrývaly také pracovní nástroje, včetně nástrojů vyrobených z mamutích kostí. „Jde o nejvýchodnější památky kultur popsaných na tomto ostrově,“ prozradil ředitel expedice Danil Lysenko a dokázal také identifikovat, komu jeskyně musela dříve patřit. Podle všeho zde měl zázemí bájný lid Sikhirta, jehož hlavní charakteristikou byl právě život v podzemí.

Čtěte také

Vikingský čarodějka

Čtěte také

Vědci rozluštili nápis na 1200 let starém vikingském kameni. Poselství varuje!

Objevená jeskyně je součástí legend Nenetů

Nenetové jsou lidé obývající významné území na severu Ruska od poloostrova Kola po pravý břeh Jeniseje. Neneti se měli pod tlakem kočovných pastevců přestěhovat z tajgy a lesostepních oblastí Jižní Sibiře na sever, kde se mísili s domorodým loveckým a rybářským obyvatelstvem. Jedinci lidu Sikhirta patří z antropologického hlediska k uralské kontaktní malé rase, jejíž lidé se vyznačují kombinací antropologických rysů, které jsou vlastní jak bělochům, tak Mongoloidům.

Neneti žili v podzemí, odkud vycházeli jen v noci. Zdroj: Profimedia

Šamani, kteří žili v podzemí

Základem jejich ekonomiky bylo pasení sobů, lov na souši i na moři a rybolov. Chovali mamuty, ovládali kovářství a rozuměli psímu spřežení. Před říjnovou revolucí 1917 spolu se zachováním významných pozůstatků klanového systému docházelo k výrazné majetkové nerovnosti. Někteří z Nenetů přijali pravoslaví, zatímco většina se držela animistických přesvědčení, šamanismus byl tedy velmi rozšířený. Žili v podzemí, odkud vycházeli jen v noci, a vchody do svých příbytků zdobili mamutími kly.

ZDROJE:

https://actionvideo.ru/cs/ozhegova/kakie-narody

https://aroundsmoke.ru/cs/narod-nency-nency

https://morezprav.cz/mix/v-rusku-objevili-pozustatky