Ostatky byly nalezeny v podzemní jeskyni, vyztužené dřevěnými rámy. Uvnitř se mimo nich ukrývaly také pracovní nástroje, včetně nástrojů vyrobených z mamutích kostí. „Jde o nejvýchodnější památky kultur popsaných na tomto ostrově,“ prozradil ředitel expedice Danil Lysenko a dokázal také identifikovat, komu jeskyně musela dříve patřit. Podle všeho zde měl zázemí bájný lid Sikhirta, jehož hlavní charakteristikou byl právě život v podzemí.

Objevená jeskyně je součástí legend Nenetů

Nenetové jsou lidé obývající významné území na severu Ruska od poloostrova Kola po pravý břeh Jeniseje. Neneti se měli pod tlakem kočovných pastevců přestěhovat z tajgy a lesostepních oblastí Jižní Sibiře na sever, kde se mísili s domorodým loveckým a rybářským obyvatelstvem. Jedinci lidu Sikhirta patří z antropologického hlediska k uralské kontaktní malé rase, jejíž lidé se vyznačují kombinací antropologických rysů, které jsou vlastní jak bělochům, tak Mongoloidům.

Šamani, kteří žili v podzemí

Základem jejich ekonomiky bylo pasení sobů, lov na souši i na moři a rybolov. Chovali mamuty, ovládali kovářství a rozuměli psímu spřežení. Před říjnovou revolucí 1917 spolu se zachováním významných pozůstatků klanového systému docházelo k výrazné majetkové nerovnosti. Někteří z Nenetů přijali pravoslaví, zatímco většina se držela animistických přesvědčení, šamanismus byl tedy velmi rozšířený. Žili v podzemí, odkud vycházeli jen v noci, a vchody do svých příbytků zdobili mamutími kly.

ZDROJE:

https://actionvideo.ru/cs/ozhegova/kakie-narody

https://aroundsmoke.ru/cs/narod-nency-nency

https://morezprav.cz/mix/v-rusku-objevili-pozustatky