Exploze z nitra země

První zprávy o sibiřských kráterech přišly v roce 2014 od pilotů, kteří zahlédli obrovskou díru v zemi. Vědci od té doby identifikovali více těchto kráterů, které se nacházejí ve zmrzlé půdě sibiřské tundry. Krátery nevznikají tiše, ale spíše explozivně. Země se doslova zatřese a vytvoří se prohlubeň nazývaná kráter emisí plynu. Zatím nevysvětlený jev pokračuje dále a nové krátery vznikají na dopředu nejasných místech.

Stále není úplně jasné, jak tyto krátery vznikají, ale mnoho vědců se domnívá, že za jejich vznikem stojí změna klimatu. S rostoucím povědomím o tání permafrostu a jeho dopadech na ekosystém se snaží lépe porozumět a dokumentovat tyto jevy. Sibiřská tundra se postupně proměňuje, a to má důsledky nejen pro místní obyvatele, ale i pro globální klimatický systém.

Explodující plynná past v sibiřské tundře

Vědci zjistili, že exploze v kráterech jsou způsobeny plynem, pravděpodobně metanem, který se hromadí v izolovaných kapsách pod zemí. Tlak se postupně zvyšuje a nakonec bublina metanu exploduje, vyvrhne velké množství země a vytvoří kráter. Kusy země, které jsou vyfouknuty ven, mohou zaplnit až čtyři a půl olympijských bazénů. S časem se okraj kráteru roztaví a vytvoří se jezero, které kráter zakrývá.

Potenciální katastrofy

Vědci se stále snaží zjistit, jakým způsobem změna klimatu přispívá k tvorbě těchto kráterů. Je možné, že tání permafrostu uvolňuje zachycený metan, nebo že změna klimatu přímo podporuje tvorbu plynu. Nejasnosti v tomto procesu naznačují, že ještě existuje mnoho otázek, na které je třeba najít odpovědi.

Záhadné sibiřské krátery mají však nejen vědecký význam, ale představují i značné nebezpečí. Oblast je totiž protkána potrubím vedoucím ropu a plyn. Exploze proto mohou být nebezpečné pro lidi a infrastrukturu, která se nachází v blízkosti.

Zdroj: Youtube

Předpovědět, kde se krátery vytvoří, je obtížné, ale vědci se snaží vyvinout metody, které by jim pomohly identifikovat potenciálně nebezpečná místa. Využívají satelitní data a algoritmy, které jim pomáhají detekovat existující krátery a odhadovat místa dalších potenciálních výbuchů. I když nejde o jednoduchou práci, přispívá k lepšímu porozumění těmto jevům a může pomoci předcházet možným katastrofám.

Sibiřské krátery nám ukazují, že změna klimatu má dalekosáhlé důsledky. Tání permafrostu a nárůst teplot mohou vést k nečekaným a explozivním jevům. Je důležité nejen porozumět těmto událostem, ale také najít způsoby, jak minimalizovat jejich negativní dopady na životní prostředí a životy lidí v této oblasti.

Zdroje: BBC, siberiantimes, northernforum