Život v extrémních podmínkách

Pod korunami bujných stromů v peruánské části Amazonie teče řeka, kterou místní znají pod jménem Shanay-timpishka, což ve volném překladu znamená "vařená žárem slunce." Jde o fyzikální zázrak. Řeka je dlouhá více než 6 kilometrů a dosahuje teploty až 80 °C, což je podstatně více, než je průměrná teplota amazonských vod. Pád do vroucí vody by byl pro většinu života fatální, přesto existuje něco málo druhů, které dokáží přežít v takto extrémních podmínkách.

Zdroj: Youtube

Posvátný zvuk šumících bublin

Když se přiblížíte k břehům řeky, slyšíte neuvěřitelné šumivé bubliny vznikající díky vysoké teplotě vody. Místní lidé považují řeku za posvátnou, jde podle nich o místo, kde se prolíná svět duchů a přírody. Ovšem zatímco místní šamané „znají“ tajemství této řeky, vědecká komunita zůstává zaražená a stále hledá odpověď na otázku: Proč se právě zde voda vaří?

Vliv sopky je vyloučený

Peruánský geotermolog Andrés Ruzo se rozhodl přijít tajemství Shanay-timpishka na kloub. Vydal se proto do nitra Amazonie, aby našel odpovědi na otázky, které zůstaly dlouho bez odezvy. Ačkoliv existují i jiné horké prameny v peruánských pralesích, které mají vysokou teplotu, tato vřící řeka je něčím zcela výjimečná.

Rozdíl spočívá v tom, že zatímco horké prameny bývají často spojeny se sopečnou aktivitou, v případě Shanay-timpishka je situace značně komplikovanější. Oblast, kde se nachází vroucí řeka, není ve výběžcích sopečné aktivity a nejbližší aktivní sopka je vzdálená 700 kilometrů. Tato vzdálenost prakticky vylučuje jakoukoli spojitost mezi sopečnou činností a horkou řekou. To nás nutí hledat jiné vysvětlení.

Křišťálově čistá, ale horká

Co dále přispívá ke záhadě, je samotná povaha vody v Shanay-timpishka. Zatímco geotermální vody obvykle obsahují minerály a prvky, které je zbarvují a dělají je nepitelnými, voda v této řece je křišťálově čistá. Místní komunity ji dokonce využívají k vaření a přípravě léčivých nápojů.

Vědci se dosud neshodli na jednoznačném vysvětlení tohoto fenoménu. Stále není vyřešena záhada, jak je možné, že tak obrovský tok vody udržuje tak extrémní teplotu. Geologové i vědci se pokoušeli najít odpovědi, ale stále se jedná o jev, který je spíše ve sféře domněnek než faktů.

Nepřečtená kapitola naší planety

Tato unikátní řeka nám připomíná, jak stále víme málo o krásách a záhadách naší planety. Tradiční obyvatelé těchto končin se o ni starají jako o dávný poklad, zatímco vědci se snaží přijít na to, co se skrývá za tímto ohromujícím jevem. Možná nám tato záhada připomíná, že příroda je stále plná tajemství a že některá z nich možná nikdy nerozklíčujeme.

Zdroje: www.dotyk.cz, www.sciencealert.com, www.forbes.com