Jak je možné odhadovat další vývoj vymírání rostlinných a živočišných druhů? Australští a evropští vědci vsadili na virtuální Zemi, na níž mohou nasimulovat nejrůznější podmínky a změny klimatu. Pak již jen pozorují, co také změny udělají s jednotlivými druhy. I když by se mohlo na první pohled zdát, že jde o jednoduchý princip, stojí za jeho vývojem samozřejmě spousta práce mnoha a mnoha odborníků. Bohužel výsledky, které tito vědci prezentovali, jsou pro lidstvo spíš noční můrou než uklidněním. Již v roce 2050, tedy za pouhých sedmadvacet let, by podle těchto propočtů na Zemi chyběla celá desetina všech druhů a do konce tohoto století pak plných 27 %! Již nyní je přitom na seznamu druhů, ohrožených vyhynutím, více než 42 000 rostlin a zvířat.

Mami, co je to slon?

Co všechno by mohlo ve velmi dohledné době zmizet z povrchu naší modré planety? Nejsou to jen drobnější rostliny nebo hmyz, který sice možná ani nepostřehneme, ale v rámci celého ekosystému bude velmi chybět a jejichž zánik vyvolá další řetězovou reakci. Podle zmiňovaných vědeckých teorií se tato tragická předpověď týká také například koal nebo dokonce slonů. A co víc – ani lidé rozhodně nejsou v bezpečí. I s jejich výraznými problémy nová studie počítá. Vyhyneme stejně jako tisíce dalších živočišných druhů již za několik málo let?

Půjde o řetězovou reakci

Je totiž třeba přemýšlet globálně a uvědomit si, že vyhynutí jednoho druhu přinese nedostatek potravy pro druhy další, které se jím živily, ať už jde o býložravce nebo predátory, tedy lovce. Vyhyne-li určitý druh hmyzu, který je potravou pro menší ptáky, ti se budou muset buď přizpůsobit novému druhu krmení nebo vyhynou také. Pokud zmizí ze světa i oni, bude řada na velkých dravcích, jak se s novou situací vypořádají… Stejně tak již zmiňovaná koala, která se živí jen a pouze bambusovými výhonky. Vyhyne-li bambus, není důvod předpokládat, že budou prosperovat koalí společenstva.

Masové vymírání druhů po šesté...

A tak to jde dál – až do té míry, že se naše děti pravděpodobně stanou svědky šesté etapy tak zvaného masového vymírání druhů. V minulosti Země se to tedy stalo již (minimálně) pětkrát, a to i v době, kdy se na tomto procesu svojí činností nepodílel člověk. Tentokrát ale vědci předpovídají, že půjde vše mnohem rychleji, než se podobné procesy děly v minulosti.

Zdroj: Youtube

Lidstvo přírodě nepomáhá

Ke všem negativním vlivům, které i bez lidského přičinění k masovému vymírání přispívají, musíme totiž tentokrát přičíst také právě vliv člověka. Intenzivní využívání zemědělské půdy, likvidace lesů, znečišťování ovzduší – to vše podle studie vědců z evropských a australských univerzit celý proces výrazně urychluje.
Otázkou jen zůstává, jak moc se tento nezáviděníhodný vývoj dotkne také samotného lidstva. Budeme schopni se přizpůsobit novým podmínkám? Jednoduché to určitě nebude.

Zdroje: dailymail, studyfinds, popularmechanics