Odhalení okna do dávného dětství

Selamin objev v etiopské oblasti Dikika nebyl jen vědeckým triumfem, ale také svědectvím o trpělivosti. Její zkamenělé pozůstatky, vykopané týmem Zeresenaye Alemsegeda, vyžadovaly pečlivou péči a naznačovaly život předka člověka, Australopithecus afarensis, který po naší Zemi chodil dávno před vznikem našeho druhu.

Zdroj: Youtube

Dvounohé mládě s nohama horolezce

Pozoruhodně zachovalá noha Selaminy nabízí nebývalý pohled na pohybové schopnosti našich raných předků. Studie odhaluje dualitu jejích schopností – chodila po souši, ale zároveň šplhala po stromech. Ve věku necelých tří let měla Selam jedinečnou kombinaci lidských kroků a opičí hbitosti – dovednost přežít ve zrádné krajině dávné Afriky.

Po stopách našich předků

Selam sdílí svůj druh s Lucy, ikonickou fosilií, která způsobila převrat v našem chápání evoluce člověka. Přestože jsou ve fosilním záznamu současníky, žili od sebe několik století. Oba však přispívají k zásadnímu pochopení Australopithecus afarensis, druhu, který si osvojil bipedii neboli chůzi po dvou končetinách, ale v repertoáru pro přežití si zachoval i schopnost pohybovat se v korunách stromů.

Dřevěné útočiště ve světě dravců

Pro Selam a její příbuzné byly vysoké stromy Afriky útočištěm. Když nastala noc, číhali na ně dravci a stromy jim poskytovaly bezpečí. Podobný zvyk mají i moderní šimpanzi.

Šplhání a chůze ruku v ruce

Anatomie Selam od stavby chodidla až po lopatky odhaluje druh v přechodu. Tito hominini chodili po zemi po dvou nohách, ale drželi se svých prapředků a bravurně zvládali i šplh v korunách stromů. Každá kost Selaminy kostry je vyprávěním o evoluci a ilustruje druh, který byl stejně doma ve větvích jako na zemi.

Klíčový druh v evoluci

Alemseged považuje Australopithecus afarensis za klíčový druh v evolučním řetězci. Selaminy kosterní nálezy ukazují na druh, který uměl chodit vzpřímeně, ale jeho opičí rysy nám připomínají složitost evoluce. Je to příběh o přizpůsobivosti, kdy rysy nebyly jen lidské, nebo opičí, ale šlo o kombinaci, která zvýhodňovala přežití.

Selamin trvalý odkaz

Studium Selam je víc než jen akademický počin; je to cesta do nitra lidského původu. Její fosilie je vyprávěním o přežití, přizpůsobení a složitém tanci mezi genetickými znaky, které se přenesly až k moderním lidem. Jak pokračujeme v odkrývání minulosti, každý objev, jako je ten Selamin, dodává hloubku příběhu o tom, kdo jsme a odkud pocházíme.

Zdroje: edition.cnn.com, news.wttw.com,