Odhalení okna do dávného dětství

Selamin objev v etiopské oblasti Dikika nebyl jen vědeckým triumfem, ale také svědectvím o trpělivosti. Její zkamenělé pozůstatky, vykopané týmem Zeresenaye Alemsegeda, vyžadovaly pečlivou péči a naznačovaly život předka člověka, Australopithecus afarensis, který po naší Zemi chodil dávno před vznikem našeho druhu.

Dvounohé mládě s nohama horolezce

Pozoruhodně zachovalá noha Selaminy nabízí nebývalý pohled na pohybové schopnosti našich raných předků. Studie odhaluje dualitu jejích schopností – chodila po souši, ale zároveň šplhala po stromech. Ve věku necelých tří let měla Selam jedinečnou kombinaci lidských kroků a opičí hbitosti – dovednost přežít ve zrádné krajině dávné Afriky.

Čtěte také

Čtěte také

Muž z Gristhorpe: Kostra obra z doby bronzové je dodnes pro vědce záhadou

Po stopách našich předků

Selam sdílí svůj druh s Lucy, ikonickou fosilií, která způsobila převrat v našem chápání evoluce člověka. Přestože jsou ve fosilním záznamu současníky, žili od sebe několik století. Oba však přispívají k zásadnímu pochopení Australopithecus afarensis, druhu, který si osvojil bipedii neboli chůzi po dvou končetinách, ale v repertoáru pro přežití si zachoval i schopnost pohybovat se v korunách stromů.

Dřevěné útočiště ve světě dravců

Pro Selam a její příbuzné byly vysoké stromy Afriky útočištěm. Když nastala noc, číhali na ně dravci a stromy jim poskytovaly bezpečí. Podobný zvyk mají i moderní šimpanzi.

Šplhání a chůze ruku v ruce

Anatomie Selam od stavby chodidla až po lopatky odhaluje druh v přechodu. Tito hominini chodili po zemi po dvou nohách, ale drželi se svých prapředků a bravurně zvládali i šplh v korunách stromů. Každá kost Selaminy kostry je vyprávěním o evoluci a ilustruje druh, který byl stejně doma ve větvích jako na zemi.

Klíčový druh v evoluci

Alemseged považuje Australopithecus afarensis za klíčový druh v evolučním řetězci. Selaminy kosterní nálezy ukazují na druh, který uměl chodit vzpřímeně, ale jeho opičí rysy nám připomínají složitost evoluce. Je to příběh o přizpůsobivosti, kdy rysy nebyly jen lidské, nebo opičí, ale šlo o kombinaci, která zvýhodňovala přežití.

Čtěte také

Homo sapiens se téměř před 800 tisíci ocitli na pokraji vyhynutí

Čtěte také

Nejsme vrchol evoluce ani páni tvorstva. Člověk se vyvinul náhodou, tvrdí studie

Selamin trvalý odkaz

Studium Selam je víc než jen akademický počin; je to cesta do nitra lidského původu. Její fosilie je vyprávěním o přežití, přizpůsobení a složitém tanci mezi genetickými znaky, které se přenesly až k moderním lidem. Jak pokračujeme v odkrývání minulosti, každý objev, jako je ten Selamin, dodává hloubku příběhu o tom, kdo jsme a odkud pocházíme.

Zdroje: edition.cnn.comnews.wttw.com