Sateré-Mawé, kmen žijící v amazonském deštném pralese v Brazílii, dodržuje jedinečný a bolestivý přechodový rituál, kterým musí projít všichni chlapci kmene, aby byli přijati mezi muže. Tento zvyk, známý jako "mravenčí rukavice", je považován za nejhorší rituál dospělosti na světě.

Zdroj: Youtube

Extrémní zkouška odvahy a bolesti

Kmen Mawé věří, že každý chlapec, který se chce stát mužem, musí zažít tu nejhorší bolest, jakou džungle nabízí. A tuto bolest přináší mravenec Paraponera clavata, který je známý svým extrémně bolestivým kusadlem. Na stupnici bolestivosti, vytvořené entomologem Justinem O. Schmidtem, dosahuje kousnutí tímto druhem mravence hodnoty čtyři ze čtyř. Například včelí bodnutí je na této stupnici na úrovni 1. I proto se mravencům tohoto druhu přezdívá "projektiloví" mravenci.

Proces a následky mravenčích rukavic

Samotný rituál začíná ponořením stovek mravenců do přírodního sedativa, čímž je hmyz uveden do bezvědomí. Poté jsou vetkáni do rukavic z listů tak, že jejich kusadla směřují dovnitř rukavice. Chlapec, který má projít rituálem, pak musí rukavice držet na ruce po dobu pěti minut, zatímco ho stovky mravenců opakovaně kousají.

Během této bolestivé zkoušky mohou mladíci zažít nepředstavitelnou bolest, dezorientaci a halucinace. Někteří dokonce pocítí ochrnutí svalů. Po skončení rituálu mohou trpět následky ještě několik hodin, obvykle jde o třes těla a nepříjemné pocity.

Absolvování rituálu však není jednorázovou záležitostí. Aby chlapci byli přijati za muže kmene, musejí touto procedurou projít celkem dvacetkrát v průběhu několika měsíců nebo dokonce let. Cílem této vyčerpávající zkoušky je připravit chlapce na tradiční život Mawé, kde bude jako lovec a bojovník čelit všem nebezpečím, která džungle nabízí.

Jak pochopit rituály jiných kultur

I když v mnoha kulturách absolvují chlapci pro vstup do mužského světa různé obřady, mravenčí rukavice kmene Sateré-Mawé mezi nimi vynikají svou extrémní bolestí. Navzdory tomu, že nám tento rituál může připadat nepochopitelný, pro Mawé má hluboký význam a je nedílnou součástí jejich kultury a identity.

V dnešní globalizované a moderní společnosti je důležité respektovat a chápat různé kultury a tradice. Ačkoli nám mravenčí rukavice mohou připadat neuvěřitelné, pro Mawé jsou symbolem mužnosti, odvahy a příslušnosti k jejich kmeni. Každá kultura si váží a chrání své tradice a dědictví, a my bychom měli být otevření a pokorní vůči jejich způsobu života, aniž bychom je hodnotili z našeho vlastního hlediska.

V každém případě mravenčí rukavice zůstanou jedinečným a nezapomenutelným rituálem, který nám připomíná pestrost a různorodost světa, který obýváme. Zároveň nám ale klade otázku, co je opravdová mužnost a jaké jsou důležité mezníky na cestě k dospělosti v našem vlastním kulturním kontextu.

Zdroje: smithsonianmag.com, medium.com, news.mongabay.com