Gigantismus, vzácný stav způsobený nadměrným množstvím růstového hormonu, často v důsledku nádoru hypofýzy, mění mýtus v lékařskou realitu. Fenomén má kořeny v různých mytologiích, od severských legend po starořecké báje. Sa-Nakhtovy ostatky, které se tyčí do výšky odhadované na 1,987 metru, převyšují průměrnou 1,7metrovou výšku jeho tehdejších vrstevníků, a nabízejí tak hmatatelné spojení se starověkými příběhy.

Zdroj: Youtube

Faraonská anomálie

U staroegyptských králů, kteří byli obvykle lépe živeni a zdravější než obyčejní lidé, se očekávala vyšší postava, Sa-Nakhtova výška však byla výjimečná. Dokonce i Ramses II., známý jako nejvyšší z těchto panovníků, byl o více než 20 centimetrů nižší. Rozdíl podtrhuje výjimečné fyzické postavení Sa-Nakhta mezi jeho vrstevníky.

Starověký gigantismus

Reanalýza ostatků, kterou provedl Michael Habicht a jeho tým z Curyšské univerzity, odhalila známky "bujného růstu" dlouhých kostí, což je charakteristickým znakem gigantismu. Objev staví Sa-Nakhta do pozice potenciálně nejstaršího známého případu této poruchy, což je významný příspěvek k našemu chápání starověkých nemocí a jejich vývoje.

Zajímavé je, že rané egyptské dynastie zřejmě upřednostňovaly nižší postavy a v královských službách bylo mnoho jedinců menšího vzrůstu. Důvody preference zůstávají nejasné. Elitní pohřeb Sa-Nakhta však naznačuje, že gigantismus nemusel být v jeho době stigmatizován, a nabízí tak pohled na sociální dynamiku staroegyptské společnosti.

Dědictví přesahující velikost

Převratný objev přesahuje rámec pouhé historické zajímavosti. Studiem evolučního vývoje nemocí, jako je gigantismus, poskytují badatelé neocenitelné poznatky pro současnou medicínu. Sa-Nakhtův případ otevírá nové dveře k pochopení toho, jak se podobné stavy projevovaly a jak byly vnímány ve starověkých civilizacích.

Záhadná postava Sa-Nakhta na závěr zpochybňuje naše vnímání minulosti a překlenuje propast mezi legendou a skutečností. Jeho vznešená přítomnost v dějinách starověkého Egypta nejen přetváří naše povědomí o fyzických anomáliích ve starověku, ale také osvětluje složitou tapisérii společenských norem a lékařských znalostí v jedné z nejzajímavějších civilizací historie.

Zdroje: atlasobscura.com, express.co.uk, newsweek.com