Proměna Rovné

Historie Rovné před její socialistickou proměnou nijak nevybočovala. Konec druhé světové války a následný odsun německého obyvatelstva však přinesl významné změny. V roce 1945 bylo 95 % původních obyvatel nuceno odejít a Rovná byla začleněna do Vojenského výcvikového prostoru Prameny. V roce 1954 buldozery vymazaly zbytky staré vesnice a uvolnily místo zcela nové vizi.

Zdroj: Youtube

Ovšem vojáci po určitém čase zjistili, že vojenský areál je pro jejich potřeby příliš malý, a proto se rozhodli přesunout do blízkého Doupova.

Drastická proměna

Na počátku 60. let 20. století došlo k radikální proměně. Se založením Místního národního výboru v roce 1969 se měla Rovná přerodit v socialistický ráj. Hlavní myšlenkou bylo sloučit práci, bydlení a rekreaci v komunitním prostředí. Vize však byla poznamenána špatným plánováním a realizací. Zvolené místo, zbavené přirozené ochrany a vystavené drsným přírodním živlům, bylo v příkrém rozporu s původním souladem vesnice s přírodou.

Chybné architektonické kroky

Vysokohorská poloha představovala jedinečnou výzvu, která byla z velké části ignorována. Stavba obsahovala typické výškové budovy z dob socialismu, které se nehodily pro místní klima. Stavby byly špatně izolované, náchylné k zatékání a kvůli vystavení neúprosným větrům měly obrovské náklady na vytápění. Nedostatky vesnice dále prohluboval nízký počet kulturních a rekreačních zařízení.

Nevyhnutelný úpadek

Navzdory různým pokusům vlády o revitalizaci Rovné, včetně zavedení učňovských programů a studijního střediska pro zahraniční studenty, sestup obce se nepodařilo zastavit. Koncem osmdesátých let dokonce vedení státu stáhlo svou podporu, což znamenalo konec cesty Rovné jako vzorové socialistické vesnice.

Po revoluci v roce 1989 Rovná zažila krátký oddech od svého úpadku. Volné byty se staly útočištěm pro volyňské Čechy, kteří se vraceli do vlasti. Zvyklí na drsnější podmínky v Sovětském svazu našli v Rovné relativně dobré a dostupné bydlení. Příliv obyvatel vrátil do obce zdání života.

Rovná je dnes chmurným svědectvím neúspěšného experimentu socialistického života. S přibližně 347 obyvateli je stínem utopického snu, který kdysi představovala. Její příběh je trpkou připomínkou složitosti a náročnosti inženýrských sociálních změn a důsledků ignorování praktické reality budování komunit a ohledů na životní prostředí.

Zdroje: idnes.cz, zpravy.aktualne.cz, cs.wikipedia.org