Záhadné rondely

Objevené kruhové stavby disponují poměrně složitou architekturou a astronomickými prvky. Ačkoliv se předpokládá, že ve své době sloužily jako svatyně, přesný důvod jejich výstavby není známý.

Vidět je můžete v Maďarsku, Německu, Rakousku nebo v Česku. Největší dosud objevený rondel leží u Kolína.

Stáří těchto záhadných kruhových staveb se datuje přibližně do 5. tisíciletí př.n.l. Jedná se tedy o stavby, které jsou o 1500 let starší než světově proslulý Stonehenge. Přestože jsou rondely nápadně podobné stavbách z bristkých ostrovů, vědci jejich spojitost spíše odmítají.

Rondely jsou do země zahloubené objekty tvořené okrouhlými příkopy. Vyznačují se typickým hrotitým profilem a v prostoru uvnitř se nacházejí palisády.

Již ve své době šlo o monumentální stavby, z nichž mnohé dosahovaly průměru až 200 m. Byly také několik metrů široké a hluboké. Díky přítomným palisádám to byly nedobytné objekty.

Předpokládá se, že rondely měly astronomické využití. Důvodem je orientace některých vstupů směrem k hlavním světových stranám.

Neznámý účel

Obří záhadné kruhové rondely lze považovat za stavby, které spojovaly hned několik kultur dohromady. Mohly sloužit jako rozlehlá sídliště, svatyně nebo místa, kde lidé nacházely bezpečné útočistě.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V součásné době je v Česku k vidění zhruba 30 rondelů. Vyskytují se v oblastech neolitických kultur s vypíchanou keramikou. Většinu z nich se podařio objevit letecky. Celkový počet evropských rondelů, které se dosud podařilo objevit, činí přibližně 200 kusů.

Nalezené rondely se liší počtem hrotitých příkopů. Některé disponují pouze jedním, zatímco jiné mají hned čtyři. Odlišný je také průměr nalezených rondelů. Zatím nejzásadnějším odlišným znakem rondelů bývá počet a tvar jejich vstupů.

Vědecké výzkumy dokazují, že stavba jednoho rondelu mohla trvat 2 roky a bylo potřeba až 200 dělníků.

Největší dosud objevený rondel se nachází v Česku u Kolína. Svou velikostí i celkovou konstrukcí se řadí dokonce mezi největší v Evropě. Rondel u Kolína má 4 příkopy, z nichž každý je hluboký 4,5 m a široký 14 m.

U Kolína však neleží jen jeden rondel. Jsou tu hned tři. Všechny byly opuštěné. Vědci předpokládají, že důvodem jejich opustění tak mohla být ztráta účelu, pro jaký byly stavěné. Mnohé z těchto 7000 let starých staveb nejasného původu jsou dnes ničené, důvodem je zejména velký rozmach stavebnictví a zemědělská činnost.

cs.wikipedia.org, archaeo3d.com, cesky.radio.cz