Když vzhled klame

Vinořský rondel se na první pohled jeví jako jednoduchá stavba – velký kruh o průměru 55 metrů ohraničený příkopem. Jednoduchost však klame. Stavba, jak se zdá, není ojedinělým jevem. Spíše se připojuje k rodině podobných staveb souhrnně nazývaných rondely, které stavěly především komunity, jež byly součástí kultury s lineární keramikou. Tato společenství se rozkládala na území dnešního Polska, východního Německa a severních Čech.

Vinořský rondel

Vykopávky vedené Miroslavem Krausem odhalily nejen vinořský rondel v celé jeho šíři, ale poskytly také cenné artefakty, jako jsou střepy keramiky, zvířecí kosti a primitivní kamenné nástroje. O existenci zdejšího rondelu se badatelé původně dozvěděli již v 80. letech 20. století, ale až do současnosti se nepodařilo odhalit jeho kompletní strukturu.

Nejstarší známá evropská architektura

Rondely se dostaly do popředí zájmu akademiků teprve nedávno, a to díky pokroku v oblasti letecké a dronové fotografie. Mezi archeology nyní převládá názor, že stavby představují nejstarší známé architektonické formy v Evropě. Každý rondel se obvykle skládá z jednoho nebo více soustředných příkopů s několika otvory, které pravděpodobně sloužily jako vchody. Zatímco vnější vzhled se může zdát primitivní, vnitřní mechanika naznačuje důmyslné plánování. Vnitřní kruhy pravděpodobně lemovaly dřevěné kůly a mezery mezi nimi mohly být omítnuty blátem.

Čtěte také

Na dně Galilejského jezera leží záhadný objekt

Čtěte také

Sonar odhalil na dně Galilejského jezera obrovskou stavbu starší než Stonehenge

Rituál, observatoř, nebo tržiště?

Vinořský rondel otevírá pokladnici spekulací a teorií. Jsou tyto rondely pozůstatky dávných rituálních shromaždišť, astronomických observatoří, nebo snad víceúčelových komunitních center? Studie z roku 2012 o německém Goseckově kruhu – dalším rondelu – naznačuje, že fungoval jako starověká observatoř nebo kalendář, protože jeho vchody se shodují se slunovraty. Odborníci jako Jaroslav Řídký se však domnívají, že víceúčelové využití se zdá být pravděpodobnější. Mohlo se jednat o prostory pro společná setkání, přechodové rituály nebo dokonce hospodářské transakce.

Čtěte také

Tajemná Býčí skála

Čtěte také

V Býčí skále u Adamova leží ostatky 40 žen. Staly se obětí kruté rituální vraždy

Náhle zmizení

Zajímavé je, že navzdory své propracované konstrukci a předpokládanému významu rondely mizí z historických záznamů kolem roku 4600 př. n. l. Náhlé zmizení umocňuje záhadu a zanechává více otázek než odpovědí. Vzhledem k tomu, že více než čtvrtina všech známých rondelů se nachází v České republice, mohou být probíhající vykopávky, jako je ta ve Vinoři, klíčem k rozluštění přetrvávající záhady, proč tyto starověké stavby upadly v zapomnění.

Objev rondelu ve Vinoři skutečně vzbudil zájem akademiků i veřejnosti. Zatímco archeologové prosívají vrstvy historie, pečlivě určují uhlíkové stopy organického materiálu a interpretují artefakty, stojí Vinořský rondel jako strážce času. Je výzvou pro současnost, aby odhalila tajemství minulosti, a klade otázky týkající se lidské civilizace, vývoje architektury a záhad, které předcházely zaznamenané historii. Ať už se na tyto otázky podaří odpovědět, nebo ne, Vinořský rondel si jistě vydobyl místo jedné z nejzajímavějších archeologických památek v Evropě.

Zdroje: livescience.comartnews.comancientpages.com